Την ανάγκη χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας καθώς και της αποτελεσματικής διαχείρισης των υφιστάμενων κόκκινων δανείων, με άμεση στήριξη των βιώσιμων και υγειών τουριστικών επιχειρήσεων, μετά και από τα θετικά αποτελέσματα των stress testsτων ελληνικών τραπεζών, τόνισε με δήλωσή του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κ. Ανδρέας Ανδρεάδης. Ο ίδιος σημειώνει ότι το συνολικό ύψος δανεισμού προς τον τουρισμό είναι της τάξης των 6-7 δισ. ευρώ, ενώ η συμβολή του ανέρχεται συνολικά σε 17 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα και η συμμετοχή του στο ΑΕΠ έχει αυξηθεί σε επίπεδα άνω του 20%.

Οπως επισημαίνει, «ενώ οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ, λόγω της αύξησης του τουρισμού μας, η πιστωτική επέκταση των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις, συνεχίσθηκε με αρνητικούς ρυθμούς της τάξης του -3,5% και τον Σεπτέμβριο.

Τώρα, μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση τωνstress tests, δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για την μη επαρκή χρηματοδότηση, σε λογικό κόστος, της πραγματικής οικονομίας και των τουριστικών επιχειρήσεων.Οι εξαιρετικές επιδόσεις και προοπτικές του τουριστικού τομέα – η συμβολή του οποίου πλέον ανέρχεται συνολικά σε 17 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα, η συμμετοχή του στο ΑΕΠ έχει αυξηθεί σε επίπεδα άνω του 20%, ενώ παράλληλα προσέθεσε το πρώτο επτάμηνο του 2014 115.000 νέες θέσεις εργασίας – μπορεί να ενισχυθούν περαιτέρω μόνο με επενδύσεις σε νέες αλλά και υφιστάμενες, κυρίως μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Πως όμως χιλιάδες επιχειρήσεις όπως π.χ. ένα μικρό τουριστικό κατάλυμα, ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό γραφείο, οι οποίες αν και βλέπουν ζήτηση και προοπτικές, θα μπορέσουν να επενδύσουν σε αναβάθμιση ή επέκτασή τους, όταν δεν έχουν πρόσβαση σε δανεισμό ή όταν αυτός τους προσφέρεται με υψηλό κόστος της τάξης του 8% έως 10%; Ακόμη περισσότερο, όταν πνίγονται από υφιστάμενα κόκκινα δάνεια, όχι γιατί δεν είναι βιώσιμες, αλλά γιατί το εξωφρενικό κόστος δανεισμού και οι προσαυξήσεις έχουνεκτινάξει τον δανεισμό τους σε παράλογαεπίπεδα;

Η Πολιτεία και οι τράπεζες πρέπει να διαχειρισθούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τα υφιστάμενα κόκκινα δάνεια και να στηρίξουν άμεσα τις βιώσιμες και υγιείς τουριστικές επιχειρήσεις, με διαγραφή των προσαυξήσεων υπερημερίας, με επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανείων και εξορθολογισμό των επιτοκίων. Εξάλλου, το συνολικό ύψος δανεισμού προς τον τουρισμό είναι της τάξης των 6-7 δισ. ευρώ, δηλαδή υποπολλαπλάσιο του ετήσιου κύκλου εργασιών του τομέα. Οι βιώσιμες τουριστικές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, είναι έτοιμες να συνδράμουν δυναμικά στην αναθέρμανση της οικονομίας εάν τους παρασχεθούν βιώσιμες λύσεις χρηματοδότησης τόσο για επενδύσεις σε ανακαινίσεις και επεκτάσεις,όσο και για κεφάλαια κίνησης».