Στην επισήμανση ότι η έκβαση της συνολικής αξιολόγησης της ΕΚΤ για τη Eurobank ήταν επιτυχής και ότι από τα τεστ αντοχής δεν προέκυψαν κεφαλαιακές ανάγκες προχώρησαν σήμερα κύκλοι της τράπεζας, οι οποίοι υπογράμμισαν πως το ίδρυμα προσβλέπει στην επιστροφή στην κερδοφορία το 2015.

Οι κύκλοι της τράπεζας υπογραμμίζουν πως η κεφαλαιακή θέση της Eurobank αποδείχθηκε, μετά από ενδελεχή εξέταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και όλων των οικονομικών της στοιχείων, απολύτως επαρκής ακόμη και υπό τις ακραίες συνθήκες προσομοίωσης που υιοθετήθηκαν στα stress test της ΕΚΤ. Η θέση της Eurobank, μάλιστα, στο βασικό δυναμικό σενάριο, που θεωρείται και το πιθανότερο να υλοποιηθεί, είναι η ισχυρότερη μεταξύ των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών (CET1 15,1%)με πλεόνασμα κεφαλαίων 2,4 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, στα παραπάνω δεν συνυπολογίζεται το πρόσθετο κεφαλαιακό απόθεμα που δημιουργείται με βάση την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τον αναβαλλόμενο φόρο και τη μετατροπή του σε φορολογική απαίτηση. Η θετική επίδραση από αυτή την αλλαγή στα βασικά κεφάλαια της τράπεζας είναι 1,1 δισ ευρώ ή 318 μονάδες βάσης.

Ακόμη, η κεφαλαιακή βάση θα ενισχυθεί περαιτέρω μεταξύ άλλων από τον συνυπολογισμό της θετικής επίδρασης από τη θετική διαφορά των προ προβλέψεων εσόδων (ΡΡΙ) στο πρώτο 9μηνο του 2014 σε σχέση με τις υποθέσεις που έλαβε υπόψη το stress test. Η θετική αυτή διαφορά θα ενισχύσει τα βασικά κεφάλαια στο Δυναμικό Δυσμενές σενάριο κατά 90 μονάδες βάσης. Συνολικά με τις θετικές αυτές επιδράσεις ο δείκτης κυρίων βασικών μετοχικών κεφαλαίων (CET1) ανεβαίνει από το 5,5% σε 9,5% στο δυσμενές δυναμικό σενάριο.

Άλλωστε ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν η επίδοση της τράπεζας στον έλεγχο ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Όπως τονίζουν κύκλοι της τράπεζας, το αποτέλεσμα έχει εξαιρετική σημασία, γιατί η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου φέρνει την τράπεζα σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η διαφαινόμενη επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Κατά τις ίδιες επισημάνσεις, διαθέτοντας ένα συνδυασμό επαρκούς κεφαλαιακής βάσης, ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου, υψηλή ρευστότητα και το δεύτερο χαμηλότερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις (L/D ratio 103%) στην Ελλάδα η Eurobank έχει σήμερα τις δυνατότητες να υλοποιήσει τον κεντρικό στόχο που έχει θέσει, δηλαδή τη στήριξη των πελατών μας και τη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Εφαρμόζοντας το επιχειρηματικό μας σχέδιο που ήδη έχει αρχίσει ορατά να αποδίδει καρπούς, με αυξημένες δυνατότητες αξιοποίησης των ευκαιριών που δημιουργεί η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, προσβλέπουμε στην επιστροφή της Eurobank στην κερδοφορία το 2015», τόνισαν οι ίδιες πηγές.