Μείωση, που ξεπερνά το 40%, στον αριθμό των προϊσταμένων χωρίς αντικείμενο φέρνουν τα νέα οργανογράμματα, με τα οποία θα λειτουργούν από την ερχόμενη Τετάρτη 29 Οκτωβρίου τα υπουργεία. Με την έναρξη ισχύος των νέων οργανογραμμάτων μπαίνει ταυτόχρονα φρένο στην πολυδιάσπαση των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Έτσι, όπως αναφέρουν Τα Νέα, από τους 7.528 τμηματάρχες, διευθυντές και γενικούς διευθυντές που υπήρχαν σε αυτά, ο αριθμός τους θα περιοριστεί στις 4.408 (μείωση που ξεπερνά το 40%). Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εκείνοι που δεν θα επανατοποθετηθούν σε διευθυντικές θέσεις θα υποστούν μείωση στις αποδοχές τους, αφού δεν θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το σχετικό επίδομα που κυμαίνεται από 35 έως 100 ευρώ, κατά περίπτωση.

Το σχέδιο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη προβλέπει πως η μείωση δομών και προϊσταμένων θα επιφέρει και σημαντική εξοικονόμηση πόρων τόσο από τον περιορισμό δαπανών για τη λειτουργία των επιμέρους υπηρεσιών όσο και από το ψαλίδι στα επιδόματα θέσης ευθύνης τα οποία λάμβαναν οι χιλιάδες επικεφαλής αυτών.

Η αναδιάρθρωση των δομών στο Δημόσιο κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν με βάση τα δεδομένα και τις ανάγκες του παρελθόντος.
Η απογραφή των υπηρεσιών έχει δείξει πως το 50% των τμημάτων του Δημοσίου έχουν προϊσταμένους αλλά διαθέτουν έως τρεις υπαλλήλους κατ’ ανώτατο, ενώ στο 20% οι επικεφαλής σε αυτά «είναι διευθυντές του εαυτού τους» -όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά-καθώς δεν έχουν κανέναν υφιστάμενο.

Στο υπουργείο Παιδείας λειτουργούσε για παράδειγμα μέχρι τώρα Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης -χωρίς αντικείμενο-και Διεύθυνση Θεμάτων Σπουδάζουσας Νεολαίας και Εξωσχολικών Οργανώσεων υπό την οποία μάλιστα υπήρχαν τρία τμήματα με αντίστοιχους προϊστάμενους.

Ανενεργά εδώ και καιρό ήταν επίσης στο υπουργείο Τουρισμού το Τμήμα Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης και ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, ενώ το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχε ακόμη Τμήμα Δακτυλογράφησης και Αντιπαραβολής καθώς και Γραφείο Σχεδιαστηρίου.
«Έχουμε στην Ελλάδα πάνω από 1.000 διευθύνσεις και πόσες χιλιάδες τμήματα, πολλά από τα οποία επικαλύπτονται. Οι εργαζόμενοι σε αυτές θα έλεγε κανείς ότι προσφέρουν ελάχιστο έργο, σε σχέση με τις αμοιβές με τις οποίες το Δημόσιο επιβαρύνεται». Με αυτά τα λόγια περιέγραφε τη δαιδαλώδη κατάσταση στα υπουργεία και η ειδική έκθεση του ΟΟΣΑ –η λεγόμενη Λευκή Βίβλος για το Δημόσιο, στην οποία γινόταν σαφής αναφορά για την ανάγκη δραστικής μείωσης των οργανικών μονάδων στα υπουργεία.

Ειδικότερα, στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με το νέο οργανόγραμμα επιτυγχάνεται περιορισμός του ετήσιου κόστους κατά 62% και μείωση των δομών κατά 63%. Αντιστοίχως στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το κόστος ψαλιδίζεται κατά 52% και οι διάφορες διευθύνσεις ή τμήματα κατά 53%, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπάρχει εξοικονόμηση πόρων κατά 52%, στο υπουργείο Περιβάλλοντος κατά 46% και στο υπουργείο Οικονομικών με τη νέα διάρθρωση επιτυγχάνεται μείωση του ετήσιου δημοσιονομικού κόστους κατά 47%, ενώ οι οργανικές του μονάδες από τις 3.097 θα είναι πλέον 1.647.