Σήμερα Τετάρτη και μετά τις αντιδράσεις η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου προχώρησε στην απόσυρση της παραγράφου που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τα «Ανοιχτά Δεδομένα», που συζητείται στη Βουλή, με την οποία εισηγούντο την προσαρμογή των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στα νέα δεδομένα του προγράμματος «Διαύγεια».

Ειδικότερα, η Υφυπουργός δήλωσε σχετικά:

«Παρεισέφρησε από λάθος παράγραφος σε τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών η οποία έθετε με τη διατύπωση της εν αμφιβόλω το πρόγραμμα “Διαύγεια” για την αντιμετώπιση σοβαρού προβλήματος που αφορούσε τη μεταφορά μαθητών. Το συγκεκριμένο σημείο της τροπολογίας δεν προωθεί το πρόγραμμα “Διαύγεια”, κάτι που εμάς στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μας βρίσκει απολύτως αντίθετους. Για το λόγο αυτό θα έρθει το Υπουργείο Οικονομικών να αποσύρει τη συγκεκριμένη παράγραφο της σχετικής τροπολογίας».

Το πρόβλημα στην επίμαχη τροπολογία φαίνεται να είναι η γενικότητα της διατύπωσης της, καθώς η πιστή κατά γράμμα εφαρμογή της θα σήμαινε έναν ετεροχρονισμό στην ισχύ εφαρμογής των αποφάσεων, που εν τέλει ακυρώνει την ουσία και το νόημα της «Διαύγειας».

Η διάταξη όριζε ότι «πράξεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και σχετικές ανακλητικές αποφάσεις των διατακτών που έχουν εκδοθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης τους, ανεξάρτητα από τον χρόνο ανάρτησης αυτών στο Διαδίκτυο».

Το αποτέλεσμα ήταν η διατύπωση να απέχει παρασάγγες από τις διαπιστώσεις της αιτιολογικής έκθεσης της τροπολογίας, η οποία επισημαίνει ότι με ρύθμιση του Ν.4210/2013 προστέθηκαν στις αναρτητέες πράξεις στην Διαύγεια, πράξεις ανάληψης και έγκρισης δαπάνης, καθώς και οριστικοποίησης πληρωμής από δημόσιους φορείς, με αποτέλεσμα σήμερα να παρατηρούνται «καθυστερήσεις κατά την ανάρτηση των πράξεων» από οικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου.

Επιχείρηση εξουδετέρωσης της Διαύγειας καταγγέλλει ο Γ. Ραγκούσης

Νωρίτερα για απόπειρα εξουδετέρωσης του προγράμματος «Διαύγεια» από τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έκανε λόγο με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην υπουργός του ΠαΣοΚ, κ. Γιάννης Ραγκούσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ραγκούσης, αναφερόμενος σε τροπολογία, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τα ανοιχτά δεδομένα, σημειώνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να νομιμοποιήσει «αδιαφανείς αποφάσεις της διακυβέρνησής τους που κανείς δεν γνωρίζει ποιες και πόσες είναι αυτές καθώς και ποιο είναι το επίπεδο της δαπάνης που προκάλεσαν στους Έλληνες φορολογούμενους».


«Η Κυβέρνηση που πρόσφατα κατήργησε την αξιοκρατία στο κράτος επαναφέροντας τον σκληρό κομματισμό στην αξιολόγηση, στις προαγωγές, τώρα καταργεί και την διαφάνεια. Με εκπρόθεσμη τροπολογία, που με το παροιμιώδες θράσος που τους διακρίνει τόλμησαν να συντάξουν, εξουδετερώνουν την ουσία της Δι@ύγειας» αναφέρει ο πρώην υπουργός.


«Επανέρχονται ουσιαστικά σε κάτι στο οποίο απέτυχαν στο πρόσφατο παρελθόν, με μια προτεινόμενη διάταξη νόμου – γενικής εφαρμογής – που ουδεμία σχέση έχει με την παραπειστική αιτιολογική έκθεση που υποτίθεται πως τη συνοδεύει. Επιχειρούν να νομιμοποιήσουν αδιαφανείς αποφάσεις της διακυβέρνησής τους που κανείς δεν γνωρίζει ποιες και πόσες είναι αυτές καθώς και ποιο είναι το επίπεδο της δαπάνης που προκάλεσαν στους Έλληνες φορολογούμενους» σημειώνει ο κ. Ραγκούσης.
«Το σημερινό ΠαΣοΚ που συνήργησε στο νομοθετικό και αξιακό ανοσιούργημα του κ. Μητσοτάκη, με το οποίο παύθηκαν οι μοναδικοί αξιοκρατικά επιλεγμένοι διευθυντές στη δημόσια διοίκηση, θα συμπράξει και σε αυτήν τη νομοθετική και πολιτική παλινόρθωση του κράτους που μας χρεοκόπησε;» υπογραμμίζει.

Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών


Σε απάντησή του το Υπουργείο Οικονομικών, με δελτίο Τύπου, ανακοινώνει τα εξής:

«Το Υπουργείο Οικονομικών στήριξε εξαρχής το Πρόγραμμα Διαύγεια και τάσσεται πάντα υπέρ της διαφάνειας που αυξάνει το δημοκρατικό έλεγχο στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Άλλωστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τις ρυθμίσεις του και τις επικαιροποιήσεις του, το Υπουργείο Οικονομικών τις έχει προσυπογράψει.

Όταν όμως εισάγονται νέες ρυθμίσεις απαιτείται να γίνονται έγκαιρα παρεμβάσεις οι οποίες θα αίρουν τυχόν προβλήματα.

Συγκεκριμένα, με την παρ. 3 του άρθρου 23 ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α/21-11-2013) προστέθηκαν στις αναρτητέες στο Πρόγραμμα Διαύγεια πράξεις οι πράξεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, έγκρισης δαπάνης και οριστικοποίη­σης της πληρωμής από δημόσιους φορείς. Περαιτέρω, με την παρ. 4 του άρθρου 23 ν. 4210/2013 ορίστηκε για πρώτη φορά ότι οι αναρτητέες πράξεις στο Πρόγραμμα Διαύγεια (εφόσον δεν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες) ισχύουν από την ανάρτησή τους.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις κατά την ανάρτηση των πράξεων ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και των ανακλήσεων αυτών (σε περίπτωση μη εκτέλεσης της οικείας δαπάνης) από τις οικονομικές υπηρεσίες των διατακτών και τις οικείες ΥΔΕ, με συνέπεια να παρατηρούνται περαιτέρω καθυστερήσεις στην πληρωμή πιστωτών του Δημοσίου.

Για το λόγο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις του Δημοσίου από την Οδηγία 2011/7/ΕΕ «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», προτείνεται για την πρώτη εφαρμογή του ν. 4210/2013, η εισαγωγή μεταβατικής διάταξης, που θα επιτρέψει την ομαλή προσαρμογή των οικονομικών υπηρεσιών στις νέες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση πράξεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και σχετικές ανακλητικές αποφάσεις των διατακτών, που έχουν εκδοθεί αποκλειστικά μέχρι την 30.9.2014, ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης τους, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάρτησης αυτών στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Διαύγεια»). Με τον τρόπο αυτό κατ’ ουσίαν διατηρείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως την 30.9.2014), και μόνο για τις πράξεις ανάληψης δαπανών και τις ανακλητικές τους, το προγενέστερο καθεστώς που προέβλεπε μεν την υποχρεωτική δημοσίευση ως όρο εκτέλεσης των πράξεων, πλην όμως δεν συναρτούσε το κύρος τους με την προηγούμενη δημοσίευσή τους.

Είναι λοιπόν προφανές, ότι η σκοπός της εν λόγω τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών δεν είναι να αλλοιωθεί ο σκοπός και το πνεύμα του προγράμματος Διαύγεια, αλλά, πρώτον να μειωθούν οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή προϋπολογισθέντων νομίμων δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου προς όφελος της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και δεύτερον να αποφευχθεί η επιβάρυνση του Κράτους με την καταβολή τόκων υπερημερίας. Τονίζεται ότι, οι δαπάνες που καλύπτονται με την εν λόγω διάταξη, αφορούν κυρίως τη μεταφορά μαθητών στη Θεσσαλονίκη, όπου παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των μαθητών στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Από αυτό το πνεύμα διέπεται η πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών την οποία άλλωστε είχε συνυπογράψει και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».