Το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 174,9% του ΑΕΠ είχε η Ελλάδα το 2013 σύμφωνα με τη δεύτερη κοινοποίηση των στοιχείων της Eurostat για το έλλειμμα και το χρέος των κρατών-μελών της ΕΕ.
Βέβαια σ΄αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι ενισχύσεις που δόθηκαν στο ΤΧΣ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Το ελληνικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι μακράν το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Η Eurostat σημειώνει ότι 16 κράτη-μέλη εμφάνισαν χρέος πάνω από το όριο του 60% του ΑΕΠ με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Ελλάδα (174,9%), στην Πορτογαλία (128%), στην Ιταλία (127,9%), στην Ιρλανδία (123,3%), στο Βέλγιο (104,5%) και στην Κύπρο (102,2%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν το 2013 στην Εσθονία (10,1%), στη Βουλγαρία (18,3%), στο Λουξεμβούργο (23,6%), στη Ρουμανία (37,9%) και στη Λετονία (38,2%).

Το λογιστικό έλλειμα

Παράλληλα το 2013 το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, στο οποίο η Eurostat περιλαμβάνει και τις ανάγκες ανακεφαλαιαοποίησης των τραπεζών (18,9 δισ. ευρώ ή 10,4% του ΑΕΠ) διαμορφώθηκε στο 12,2% του ΑΕΠ.
Όπως φαίνεται για τη λογιστική απεικόνιση της καταβολής των κεφαλαίων του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες.
Το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το 2013, όπως σημειώνεται στο σχέδιο του προϋπολογισμού, έκλεισε σε επίπεδο χαμηλότερο του 2% του ΑΕΠ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το έλλειμμα της Ελλάδος το 2013 διαμορφώθηκε στο 12,25 του ΑΕΠ, από -8,6% του ΑΕΠ το 2012 και -10,1% του ΑΕΠ το 2011.

Έλλειμμα και χρέος

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ελληνικό χρέος διαμορφώθηκε το 2013 στο 174,9% AEΠ (319,13 δισ ευρώ), από 156,9% του ΑΕΠ το 2012 και 171,3% του ΑΕΠ το 2011.

Συνολικά στην ευρωζώνη το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο -2,9% του ΑΕΠ (έναντι -3,6% του ΑΕΠ το 2012 και -4,1% του ΑΕΠ το 2011) και στην ΕΕ το έλλειμμα μειώθηκε στο -3,2% του ΑΕΠ (έναντι -4,2% του ΑΕΠ το 2012 και -4,5% του ΑΕΠ το 2011.

Σε ό,τι αφορά το χρέος, στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 90,9% του ΑΕΠ το 2013 και στην ΕΕ στο 85,4% του ΑΕΠ.

Αναλυτικότερα, πλεόνασμα κατέγραψαν το Λουξεμβούργο (+0,6% του ΑΕΠ) και η Γερμανία (+0,1% του ΑΕΠ), ενώ τα χαμηλότερα ελλείμματα σημειώθηκαν στην Εσθονία (-0,5% του ΑΕΠ), στη Δανία (-0,7% του ΑΕΠ) και στη Λετονία (-0,9% του ΑΕΠ).

Όπως τονίζει η Eurostat δέκα κράτη-μέλη παρουσίασαν δημόσιο έλλειμμα πάνω από το όριο του 3% του ΑΕΠ. Πρόκειται για τη Σλοβενία (-14,6%), την Ελλάδα (-12,2%), την Ισπανία (-6,8%), τη Μ. Βρετανία (-5,8%), την Ιρλανδία (-5,7%), την Κροατία (-5,2%), την Κύπρο και την Πορτογαλία (-4,9%), τη Γαλλία (-4,1%) και την Πολωνία (-4%).