Αίτημα προγραμματισμού προσλήψεων μόνιμου προσωπικού του έτους 2015 για φορείς του υπουργείου Υγείας απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος προς τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.
Ο αναπληρωτής υπουργός μιλά για προσλήψεις 1.500 θέσεων μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ, καθώς και 2.500 θέσεις επιστημονικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού, λοιπού προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.
«Η πρόσληψη του αναφερόμενου προσωπικού», αναφέρει, «θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα Ψυχικής Υγείας».