Μπορεί στην Βουλή να επαίρονται για την συνεχιζόμενη μείωση των δαπανών της εν μέσω οικονομικής κρίσης, ωστόσο, κάποιοι αυξημένοι «κωδικοί» του προϋπολογισμού για το 2015, που κατατέθηκε στην Ολομέλεια του Σώματος, προκαλούν αίσθηση. Μεταξύ αυτών, το αυξημένο κατά 1,7 εκ. ευρώ κονδύλι που προορίζεται για προμήθεια νέου συστήματος εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας για τις ανάγκες της τυπογραφικής μονάδας της Βουλής, όπως και το κονδύλι ύψους 800.000 ευρώ το οποίο προορίζεται για την εξαγορά δικαιωμάτων προβολής ντοκιμαντέρ κλπ. από το τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής.

Αίσθηση, εξάλλου, προκαλεί και το γεγονός ότι ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων εμφανίζεται αυξημένος και μάλιστα τα στοιχεία που είχαν δοθεί πέρυσι για το 2013 σε σύγκριση με αυτά που δόθηκαν τώρα για το ίδιο έτος παρουσιάζουν διαφορές. Έτσι, ενώ πέρυσι ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούσαν στην Βουλή εμφανιζόταν να είναι 119, φέτος εμφανίζεται ότι ήταν 125, κάτι που σημαίνει ότι η αύξησή τους σε σχέση με το 2014 ανέρχεται σε 11 μετακλητούς (και όχι πέντε). Πάντως, πρέπει να αναφερθεί ότι στο μεταξύ έχει προκύψει άλλη μια κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών, η οποία απολαμβάνει των δικαιωμάτων που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής για όλες τις Κ.Ο., μεταξύ των οποίων και οι μετακλητοί υπάλληλοι.

Παρά ταύτα, ο προϋπολογισμός του 2015 είναι μειωμένος κατά 1.976.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό (μείωση 1,39%). Έτσι, οι συνολικές δαπάνες που έχει προϋπολογίσει για τον προσεχή χρόνο η Βουλή ανέρχονται στο ποσό των 139.922.000 ευρώ ενώ πέρυσι ήταν 141.898.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2013 ανερχόταν σε 148.751.000 ευρώ, το 2012 σε 170.972.000 ευρώ, το 2011 σε 197.988.000 ευρώ, το 2010 σε 218.253.000 ευρώ και το 2009, χρονιά που εισήλθε στην δίνη της οικονομικής κρίσης, σε 222.140.000 ευρώ.

Μειωμένο είναι και το κονδύλι που προορίζεται για τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Αυτό δεν οφείλεται σε μείωση των απολαβών των εθνικών αντιπροσώπων, αλλά στο ότι η βουλευτική αποζημίωση για το σύνολο των ευρωβουλευτών καταβάλλεται εφεξής από το ευρωκοινοβούλιο. Έτσι, από 20.952.000 ευρώ που «κόστισαν» οι βουλευτές στους φορολογουμένους το 2014, ο προϋπολογισμός του 2015 προβλέπει κονδύλι ύψους 20.541.000 ευρώ (-411.000 ευρώ).

Μειωμένο είναι και το ποσό που προορίζεται για την αποζημίωση των βουλευτών για την συμμετοχή τους στις επιτροπές. Έτσι, από 1.575.000 ευρώ του 2014 το κονδύλι μειώνεται κατά 154.000 ευρώ και φθάνει στα 1.421.000 ευρώ. Επίσης, κατά 67.000 ευρώ είναι μειωμένο το επίδομα οργάνωσης γραφείου των βουλευτών (ανέρχεται σε 6.411.000 ευρώ), ενώ σταθερά παραμένουν τα έξοδα κίνησής τους (1.365.000 ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι η βουλευτική αποζημίωση ανέρχεται σε 8.000 ευρώ μεικτά τουλάχιστον.

Αυξημένος εμφανίζεται ο βασικός μισθός των υπαλλήλων της Βουλής λόγω μισθολογικής εξέλιξης (ωρίμανση) κατά 221.000 ευρώ (από 20.373.000 ευρώ σε 20.594.000 ευρώ), ενώ μειωμένες κατά 732.000 ευρώ είναι οι μισθολογικές διαφορές που προκύπτουν βάσει του ενιαίου μισθολογίου – βαθμολογίου λόγω της εναρμόνισης με τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου (από 15.279.000 ευρώ σε 14.547.000 ευρώ). Μικρή αύξηση (κατά 22.000 ευρώ) εμφανίζουν και οι αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (1.997.000 ευρώ), ενώ αύξηση ύψους 216.000 ευρώ εμφανίζουν οι αντιμισθίες συνεργατών βουλευτών οι οποίες διαμορφώνονται σε 11.990.000 ευρώ (έχει προβλεφθεί ο μέγιστος αριθμός συνεργατών εξαιτίας τις διαρκούς τάσης μείωσης αποσπασμένων υπαλλήλων από φορείς του Δημοσίου που απασχολούνται στα γραφεία των βουλευτών). Επίσης, κατά 33.000 ευρώ είναι αυξημένο το κονδύλι για την αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (276.000 ευρώ).

Από τα ενδιαφέρονται στοιχεία που περιλαμβάνει ο νέος προϋπολογισμός της Βουλής είναι ότι προβλέπεται κονδύλι αυξημένο κατά 365.000 ευρώ για τις αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση που αφορά στην διεξαγωγή προγράμματος εσωτερικής επιμόρφωσης υπαλλήλων σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής, δηλαδή εκμάθησης κομπιούτερ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική λειτουργία των υπηρεσιών της Βουλής (το συνολικό ποσό για το 2015 ανέρχεται σε 590.000 ευρώ).

Αξίζει να αναφερθεί, ακόμα, ότι το κόστος του αναδρομικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές του «πόθεν έσχες» όσων διετέλεσαν σε κυβερνητικές θέσεις από το 1974 έως το 2012, ανέρχεται σε 800.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν πληρωθεί οι 600.000 ευρώ και υπολείπονται άλλες 200.000 ευρώ.

Κατά τα λοιπά, μεγάλα συνεχίζουν να είναι τα ποσά που δαπανά η Βουλή για τα μισθώματα των κτιρίων που χρησιμοποιεί (3.800.000 ευρώ), όπως και οι δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που φτάνουν τα 3.270.000 ευρώ, όπως και οι δαπάνες για «λοιπές μισθώσεις» ύψους 2.362.000 ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι για αμοιβές συντήρησης και επισκευής κτιρίων και μόνιμων εγκαταστάσεων το κονδύλι για το 2015 είναι 1.730.000 ευρώ (αν και μειωμένο κατά 280.000 ευρώ σε σχέση με το 2014). Όσον αφορά το κονδύλι για σταθερή τηλεφωνία, ίντερνετ κλπ. ανέρχεται σε 3.500.000 ευρώ (μειωμένο κατά 448.000 ευρώ σε σχέση με πέρυσι λόγω μείωσης του κόστους της σταθερής υπηρεσιακής τηλεφωνίας), ενώ για τα κινητά η Βουλή καταβάλλει 620.000 ευρώ.