Παρεμβάσεις για την αποφυγή φορολόγησης των αγροτών με υψηλούς συντελεστές δρομολογεί η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να αναπροσαρμόσει τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) σε ρεαλιστικά πλαίσια.

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει πως εφόσον το εισόδημα που έχει δηλώσει ο αγρότης είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, η πρόσθετη διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος θεωρείται ως εισόδημα από επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα και ως εκ τούτου φορολογείται με συντελεστή 26% αντί με συντελεστή 13% που προβλέπεται κανονικά για τα γεωργικά εισοδήματα.

Πιο απλά εάν ένας αγρότης δεν συγκεντρώσει εισόδημα που θα ξεπερνά το τεκμαρτό του εισόδημα, θα φορολογηθεί με 26%, ενώ εάν καταγράψει και ζημιές θα κληθεί να πληρώσει και προκαταβολή φόρου !

Καθώς οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος θα τεθούν σε εφαρμογή το 2015 (για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι αγρότες εντός του 2014) για να μην προκύψουν υπέρογκες επιβαρύνσεις δρομολογήθηκε με πρωτοβουλία του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη η μερική αλλαγή του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η τροποποίηση που θα εισαχθεί στη Βουλή εντός των επομένων ημερών θα προβλέπει πως όταν το τεκμαρτό εισόδημα των αγροτών υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 13%.