Αντικείμενα από την καθημερινή ζωή των ναυτικών ισπανικού πλοίου του 16ου αιώνα που βυθίστηκε στο λιμάνι της Ζακύνθου, ναυπηγικά δομικά στοιχεία, αλλά και φουντούκια σε άριστη κατάσταση ανακαλύφθηκαν στη διάρκεια υποβρύχιων ανασκαφών στο ναυάγιο.

Συγκεκριμένα, κατά τη φετινή περίοδο η ανασκαφή συνεχίστηκε προς το κεντρικό τμήμα, στο μέγιστο πλάτος του πλοίου.

Αποκαλύφθηκε η συνέχεια των νομέων στην δυτική και ανατολική πλευρά, της κόντρα – καρίνας (keelson), καθώς και τμήμα του υποφράγματος, δηλαδή του ενδιάμεσου καταστρώματος.

Ο ξύλινος σκελετός του πλοίου διατηρείται σε σημαντικότατο βαθμό, επιτρέποντας την μελέτη της μεταβατικής τεχνικής της ναυπηγικής του 15ου – 16ου αιώνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το πλοίο χρονολογείται λίγο μετά την ναυμαχία της Ναυπάκτου και είναι το μόνο ναυάγιο της ισπανικής θαλασσοκρατίας της εποχής του Φιλίππου Β΄ που έχει εντοπισθεί μέχρι τώρα σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό το μαρτυρούν και τα ασημένια νομίσματα διαφόρων κοπών του Φιλίππου Β΄, καθώς και τα αρχικά εγχάρακτης λαβής όπλου με σταυρό.

Εκτός από τα ναυπηγικά δομικά στοιχεία του σκάφους (νομείς, διαδοκίδες, εσωτερικό πυθμένα κλπ), τα υπόλοιπα ευρήματα ανήκουν στον εξοπλισμό του πλοίου (μεταλλικά συσσωματώματα) ή στην καθημερινή ζωή των αξιωματικών (χρηστική και λεπτή κεραμεική, φαγεντιανή και μαγιόλικα, μεταλλικά μαγειρικά σκεύη και υπολείμματατροφών).

Κυρίαρχη παρουσία στο φορτίο έχουν τα διάσπαρτα στο βυθό φουντούκια που διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.

Ο ξύλινος σκελετός του ναυαγίου της Ζακύνθου διατηρείται σε σημαντικό βαθμό.

Για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου το ναυάγιο καλύφθηκε με γωΰφασμα. Η συγκεκριμένη μέθοδος προστασίας in situ πρωτοεφαρμόσθηκε στο ναυάγιο της Ζακύνθου από τα μέσα δεκαετίας του 1990 και αποτελεί πλέον καθιερωμένη μέθοδο προστασίας ξύλινων ναυαγίων.

Επίσης, στο ναυάγιο εφαρμόσθηκε πιλοτικά 3D prototype profiling δοκιμαστική μέθοδος για την τρισδιάστατη αποτύπωση του βυθού.

Η συστηματική υποβρύχια ανασκαφή διενεργείται από τη γενική διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, υπό την διεύθυνση της αρχαιολόγου Κατερίνας Δελλαπόρτα.

Φέτος, η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι 6 Οκτωβρίου 2014.