Φρένο στα πάρτι των χρηματοδοτήσεων και στις «αμαρτωλές» διασυνδέσεις πολιτικών με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που έχουν απλώσει σύννεφο καχυποψίας συλλήβδην απέναντι στις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, επιχειρεί να βάλει το σχέδιο νόμου για τις Κοινωφελείς Οργανώσεις Πολιτών (ΚΟΠ), όρος ταυτόσημος πλέον με τις ΜΚΟ.
Οι στόχοι


Στόχος είναι οι κρατικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις να κατευθύνονται πλέον μόνο προς τις οργανώσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαφάνειας, λογοδοσίας και ανεξαρτησίας και να πάψουν οι απευθείας αναθέσεις επιχορηγήσεων με υπουργικές αποφάσεις.
Οπως ορίζεται από το σχέδιο νόμου, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ως τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, Κοινωφελής Οργάνωση Πολιτών (ΚΟΠ) «είναι η εθελοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα ως σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με κοινωφελή, μη εμπορικό σκοπό, είναι ανεξάρτητη από κράτη ή κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τους κάθε τύπου εμπορικούς, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς και ενώσεις, τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα».
Ξεκαθάρισμα


Με το υπάρχον καθεστώς εκτιμάται ότι υπάρχουν στη χώρα μας περίπου 35.000 ΜΚΟ, στη συντριπτική πλειονότητά τους ανενεργές και καταγεγραμμένες αποσπασματικά σε μη επικαιροποιημένες λίστες διαφόρων υπουργείων. Πολλές ιδρύθηκαν με μόνο σκοπό να λάβουν χρηματοδοτήσεις, παραμένοντας στη συνέχεια αδρανείς. Οι ενεργές ανέρχονται σε μόλις 2.000, εκείνες όμως που έχουν συνεχή δραστηριότητα είναι λιγότερες από 1.000.
Προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο, στο Ειδικό Μητρώο ΚΟΠ –αρμοδιότητα της νέας Διεύθυνσης ΚΟΠ που θα συσταθεί στο υπουργείο Εσωτερικών –θα εγγράφονται μόνο οι οργανώσεις που έχουν συσταθεί το λιγότερο τρία έτη προ της αίτησης και φέρουν την υποχρέωση να αποδείξουν ότι δραστηριοποιούνται συνεχώς βάσει των αρχών της χρηστής διαχείρισης, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επίσης, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στο ΔΣ κυβερνητικά στελέχη, γενικοί και ειδικοί γραμματείς, βουλευτές και ευρωβουλευτές, πρόεδροι και αντιπρόεδροι Ανεξάρτητων Αρχών, δήμαρχοι, περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες, υπάλληλοι που προΐστανται Γενικής Διεύθυνσης, επικεφαλής πολιτικού κόμματος και ανώτατοι λειτουργοί όλων των Εκκλησιών.
Οι παραπάνω εγγεγραμμένες ΚΟΠ θα είναι και οι μόνες που δικαιούνται κρατική χρηματοδότηση. Η εγγραφή είναι εθελοντική και «επιβραβεύεται» με ορισμένα φορολογικά οφέλη. Συγκεκριμένα, τα εισοδήματά τους θα φορολογούνται με ενιαίο συντελεστή 13%, εκτός εάν προβλέπεται από τον νόμο χαμηλότερη φορολογία, ενώ απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ και φόρου για τα εισοδήματα από τέσσερις εκδηλώσεις ετησίως. Για τις υπόλοιπες οργανώσεις θα τηρείται αρχείο κοινωφελών φορέων.
Η εθελοντική εργασία


Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται για πρώτη φορά στη χώρα μας η νομική και ασφαλιστική κατοχύρωση των ανθρώπων που προσφέρουν εθελοντική εργασία. Η τήρηση ενημερωμένου βιβλίου εθελοντών είναι υποχρεωτική για όλους τους φορείς παροχής εθελοντικής απασχόλησης (ΚΟΠ, κρατικός φορέας, δημόσιο νομικό πρόσωπο, ΟΤΑ).
Επίσης ο φορέας οφείλει να εξασφαλίζει μια ασφαλιστική ομπρέλα για τους εθελοντές του με ιατροφαρμακευτική κάλυψη για ατύχημα ή ασθένεια που έχει αιτιώδη συνάφεια με την εθελοντική του εργασία, αλλά και για τυχόν ζημιές που αυτός προκάλεσε κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης. Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, ο φορέας αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμονής του στο εξωτερικό.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ