Επιτάχυνση των αποπληθωριστικών πιέσεων σε ευρωζώνη και ΕΕ το Σεπτέμβριο κατέδειξαν στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός μειώθηκε από 0,4% τον Αύγουστο σε 0,3% τον Σεπτέμβριο, ήτοι με το χαμηλότερο ποσοστό από τον Οκτώβριο του 2009.

Στην ΕΕ των «28», ο πληθωρισμός μειώθηκε από 0,5% τον Αύγουστο, σε 0,4% τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τον Σεπτέμβριο του 2009. Σε σχέση με τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 17 κράτη- μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε δύο και αυξήθηκε σε εννέα κράτη.

Αποπληθωρισμό -1,1% εμφάνισε η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, ήτοι το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ των «28» μετά τη Βουλγαρία (-1,4%). Ακολουθούν οι Ουγγαρία (-0,5%), Ισπανία (-0,3%), Πολωνία (-0,2%), Ιταλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία (από -0,1%).

Τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (1,8%), τη Φινλανδία (1,5%) και την Αυστρία (1,4%).

Σύμφωνα με αναλυτές το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του πληθωρισμού και αναμένεται να λάβει υπόψη του και τις νέες εξελίξεις. Στο πλαίσιο της εντολής του εκτιμάται πως θα χρησιμοποιήσει μεσοπρόθεσμα όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που απαιτούνται για να εγγυηθεί τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα.