Τέσσερις περιπτώσεις κατοχής πλαστών και παραποιημένων τίτλων σπουδών εντοπίστηκαν κατά τον έλεχγο που διενήργησε η Περιφέρεια Αττικής σε περίπου 1600 υπαλλήλους της.

Στο πλαίσιο του επανελέγχου νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου υπαλλήλων έχει ελεχθεί μέχρι σήμερα το 70% των 2.280 υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής .
Ηδη, η Περιφερειακή Αρχή, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωσή της, έχει παραπέμψει τις τέσσερεις υποθέσεις στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και έχει ενημερώσει την αρμόδια Εισαγγελία, ενώ στις περιπτώσεις μετάταξης έχει ενημερωθεί ο φορέας διορισμού για τις περαιτέρω ενέργειές του. Αυτή τη στιγμή άλλες επτά υποθέσεις βρίσκονται υπό εξέταση και αναμένεται η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.
Τον έλεγχο διενεργεί η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Υπαλληλικός Κώδικας (ν. 3528/07) καθώς και η σχετική νομοθεσία (ν. 4093/12 και ν. 4172/13).