Υποχώρηση 41,6% εμφάνισε τα τελευταία πέντε χρόνια η εγχώρια κατανάλωση καυσίμων, υπό την αρνητική επίδραση της συρρίκνωσης του εισοδήματος των καταναλωτών, των διαδοχικών αυξήσεων των φόρων, αλλά και των υψηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Σύμφωνα με την Infobank Hellastat, η μεγαλύτερη πτώση εντοπίστηκε εκ νέου στο πετρέλαιο θέρμανσης (-52%, στους 929,6 χιλ. τόνους). Η κάμψη εντάθηκε μετά τον Οκτώβριο του 2012, όταν και ο ΕΦΚ εξισώθηκε με τον αντίστοιχο ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης, γεγονός που προκάλεσε απότομη άνοδο της λιανικής τιμής.

Επίσης, η κατανάλωση βενζίνης μειώθηκε στους 2,66 εκατ. τόνους (-7,6% έναντι του 2012), ενώ η πωληθείσα ποσότητα πετρελαίου κίνησης κατέγραψε αύξηση 8,7% στους 2,24 εκατ. τόνους.

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης, η αύξηση της φορολόγησης εν τέλει δεν οδήγησε σε αύξηση των δημοσίων εσόδων, καθώς η πτώση της κατανάλωσης αντιστάθμισε την προσδοκώμενη θετική επίδραση των νέων φόρων. Το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2013 τα έσοδα υποχώρησαν κατά 8,6% στα 5,9 δισ. ευρώ, επανερχόμενα στο επίπεδο του 2009.

Το 2013 καταναλώθηκαν συνολικά 6,58 εκατ. τόνοι, ποσότητα που υπολείπεται του προηγούμενου έτους κατά 13,3% (ή κατά 1 εκ. τόνους). Συνολικά, η υποχώρηση συγκριτικά με το 2009 διαμορφώθηκε σε 41,6%.

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με την Infobank Hellastat από εκτεταμένη λαθρεμπορία και νοθεία καυσίμων. Το λαθρεμπόριο στο παρελθόν εκδηλωνόταν κυρίως με χρήση πετρελαίου θέρμανσης για κίνηση οχημάτων, πρακτική που οδήγησε στην εξίσωση των ΕΦΚ των δύο καυσίμων. Η παρέμβαση αυτή φάνηκε να περιορίζει τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα, ωστόσο οι λαθρέμποροι στράφηκαν στο ναυτιλιακό πετρέλαιο.