Σε ισχύ τέθηκε την Τρίτη η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας εισόδου των βουλευτών στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με το νέο μέτρο, όλοι οι βουλευτές θα πρέπει να «χτυπάνε» την ονομαστική ηλεκτρονική κάρτα που έχουν στην κατοχή τους μόλις εισέρχονται στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Το φαινόμενο των κενών εδράνων αναμένεται ότι θα περιοριστεί, καθώς θα καταγράφεται όχι μόνο ο αριθμός αλλά και η ώρα προσέλευσης των βουλευτών.

Στο εξής, ο κάθε βουλευτής δεν θα αναζητά στην είσοδο της Ολομέλειας τους υπαλλήλους που κρατούσαν το παρουσιολόγιο προκειμένου να υπογράψει για την επιβεβαίωση της παρουσίας του.

Αντ’ αυτού, προσερχόμενος θα πρέπει να έχει μαζί την ειδική μαγνητική κάρτα και να την τοποθετεί σε ένα από τα ηλεκτρονικά μηχανήματα ανάγνωσης που έχουν τοποθετηθεί έξω από κάθε πόρτα εισόδου στην Ολομέλεια.