Παραιτήθηκε τη Δευτέρα με επιστολή του προς τον υπουργό Παιδείας και τα μέλη του Συμβουλίου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ο πρύτανης του ιδρύματος κ. Μάριος Σπηλιόπουλος. Ο πρύτανης αναφέρεται στην ίδρυση εταιρειών στο εσωτερικό της Καλών Τεχνών, η δραστηριότητα των οποίων αφήνεται ως «κληρονομιά» στον διάδοχό του για να ελέγξει τη νομιμότητα της λειτουργίας τους. Ο πρύτανης της ΑΣΚΤ δηλώνει εκ των προτέρων ότι η επιστολή του είναι οριστική και δεν θα την ανακαλέσει.

«Ανέλαβα καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Μια από τις προγραμματικές θέσεις μου, για τις οποίες με τίμησαν οι συνάδελφοι, ήταν ο εξορθολογισμός των οικονομικών του Ιδρύματος, προκειμένου να αποκτήσουμε τα μέσα εκείνα, τα οποία αυτή τη στιγμή αδυνατεί να μας παράσχει η Πολιτεία για να εκπληρώσουμε την ακαδημαϊκή μας αποστολή στους δημοσιονομικά δύσκολους καιρούς που διανύουμε» αναφέρει στην επιστολή του ο πρύτανης και συνεχίζει:.

«Στην πανεπιστημιακή μου πορεία τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία επιχειρείται η μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, είναι γνωστή σε όλους η θέση μου ότι ο νόμος 4009 έχει και πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε, αλλά και μειονεκτήματα, τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων είναι και ότι διαχωρίζει την ακαδημαϊκή ευθύνη, την οποία εναποθέτει κατά κύριο λόγο στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη, από την οικονομική και αναπτυξιακή ευθύνη, την οποία επαφίειται κυρίως στο Συμβούλιο και σε ένα ΝΠΙΔ, ιδρυόμενο και διοικούμενο επίσης από το Συμβούλιο. Το τελευταίο σχεδιάστηκε για να συγκεντρώσει όλα τα αποκαλούμενα στην καθομιλουμένη “μικρομάγαζα” που δημιουργήθηκαν στα Πανεπιστήμια τα χρόνια της δανεικής ευφορίας, απορροφώντας τα και εξορθολογίζοντάς τα στο πλαίσιο μιας νέας αναπτυξιακής δομής, που θα επιτύχει οικονομίες κλίμακας και θα λειτουργεί με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και μοναδικό σκοπό να προσδώσει στα ΑΕΙ τους πόρους που χρειάζονται για να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Όπως γνωρίζετε, η ακίνητη περιουσία της Σχολής μας είναι τεράστια και αναξιοποίητη (καλλιτεχνικοί σταθμοί, δωρεές, κληροδοτήματα κ.λπ.)» τονίζει ο κ. Σπηλιόπουλος.

«Όπως επίσης γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, τη δημιουργία του εν λόγω ΝΠΙΔ έπρεπε να την έχετε δρομολογήσει ως Συμβούλιο από καιρό. Ένα τέτοιο εγχείρημα, ωστόσο, βρήκε τεράστιες αντιστάσεις. Όχι μόνο στη Σχολή μας, είναι αλήθεια, αλλά και στ’ άλλα Πανεπιστήμια. Δεν είναι, όμως, εκεί το πρόβλημα καθόσον μας αφορά. Το πρόβλημα της δικής μας Σχολής είναι ότι, αντί να φτιάξει το ΝΠΙΔ που μας ζητούσε η Πολιτεία, επέλεξε να ιδρύσει το ίδιο διάστημα δυο άλλες εταιρίες!!

Αναλαμβάνοντας καθήκοντα, ανακάλυψα πράγματι ότι, μέσα στο 2014, και ενώ η Πολιτεία ανέμενε από εμάς να δρομολογήσουμε το νέο θεσμό, ιδρύθηκαν δυο νέα νομικά πρόσωπα στη θέση του, πέραν του ΕΛΚΕ που προϋπήρχε. Συγκεκριμένα:

* Στις 10.7.2014, δηλαδή μετά τις εκλογές που με ανέδειξαν Πρύτανη, και πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου, ιδρύθηκε ένας “Φιλόμουσος Οργανισμός Εκπαίδευσης και Καινοτομίας της ΑΣΚΤ” με τη μορφή μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ), που αποτελεί εμπορική εταιρία. Η εν λόγω εταιρία έλαβε ΓΕΜΗ 131418201000 στις 4.8.2014. Τη στιγμή, δηλαδή, που έπρεπε να στήσουμε το ΝΠΙΔ που μας καλούσε η Πολιτεία, εμείς, όντας ιδεολογικά αντίθετοι στο νόμο πλαίσιο διότι τάχα προάγει την εμπορευματοποίηση των ΑΕΙ, προτιμήσαμε να στήσουμε μια άλλη εμπορική εταιρία στη θέση του!

* Λίγους μήνες νωρίτερα, στήθηκε και μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ) για την Υλοποίηση του έργου μεταφοράς σε κτίριο, νέας Βιβλιοθήκης ΑΣΚΤ. Το καταστατικό της έγινε την 1η.4.2014 και έλαβε ΓΕΜΗ 129736201000 στις 2.4.2014. Στην προκειμένη περίπτωση, αντί να προβούμε στη δημιουργία του ΝΠΙΔ με τις εγγυήσεις του νόμου, επιλέξαμε να φτιάξουμε μια ΑΜΚΕ.

* Στο μεταξύ διαπίστωσα πως ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) χρηματοδοτούσε έργα που μικρή σχέση είχαν με το ερευνητικό πεδίο της Σχολής. Σύμφωνα με το νόμο, ο ΕΛΚΕ έπρεπε να υπαχθεί και αυτός στο νέο ΝΠΙΔ που μας ζητούσε να ιδρύσουμε ο νομοθέτης.

Οι προσπάθειές μου να αντιμετωπίσω την πολυδιάσπαση των πόρων του Ιδρύματος, η οποία, αντί να περιοριστεί σε καιρούς βαθύτατης κρίσης, πολλαπλασιάστηκε λίγο πριν αναλάβω καθήκοντα, επιβάρυναν την ήδη κλονισμένη υγεία μου, την ίδια στιγμή που εκτυλίσσονταν γύρω μου ένα κυνήγι μαγισσών με αφορμή ανώνυμες επιστολές που κατέκλυσαν το διαδίκτυο και τον τύπο, δυσφημώντας συναδέλφους και πλήττοντας το κύρος της Σχολής.

Την κατάσταση αυτή, κύριε Πρόεδρε, αδυνατώ να διαχειριστώ με κλονισμένη υγεία, λόγος για τον οποίο είμαι υποχρεωμένος να παραιτηθώ, εις τρόπον ώστε ένας νέος Πρύτανης να διενεργήσει έναν ενδελεχή οικονομικό, διαχειριστικό και νομικό έλεγχο, ο οποίος θα αποκαταστήσει το κύρος της ΑΣΚΤ. Θα επιθυμούσα να ήμουν εγώ αυτός που θα έφερε σε πέρας αυτό τον έλεγχο και θα διαχειριζόταν τις συνέπειές του. Όμως, η υγεία μου, δεν μου το επιτρέπει.

Γνωρίζω ότι μπορεί να κατηγορηθώ ως ρίψασπις και ανάξιος της εμπιστοσύνης των συναδέλφων που με τίμησαν με την ψήφο τους και στήριξαν πάνω μου τις ελπίδες τους για την αναβάθμιση της Σχολής. Το προτιμώ από το να μην μπορέσω να φέρω ο ίδιος σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο. Η απόφασή μου είναι οριστική και αμετάκλητη.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες» καταλήγει ο κ. Μάριος Σπηλιόπουλος.