Απώλειες 43,77 δισ. ευρώ υπήρξαν στο ΑΕΠ της Ελλάδας την περίοδο 2010-2013, όπως αυτές καταγράφηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ και εστάλησαν στη Eurostat, στο πλαίσιο της 2ης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος.

Την ίδια ώρα, το δημόσιο χρέος, μετά από την «παρένθεση» του PSI, «εκτινάχθηκε» στο 174,9% του ΑΕΠ από 146% του ΑΕΠ το 2010.

Ειδικότερα:

– Το ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 182,438 δισ. ευρώ το 2013, από 194,204 δισ. ευρώ το 2012, από 207,752 δισ. ευρώ το 2011 και 226,21 δισ. ευρώ το 2010.

– Το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 174,9% του ΑΕΠ πέρυσι, από 156,9% του ΑΕΠ το 2012, από 171,3% του ΑΕΠ το 2011 και 146% του ΑΕΠ το 2010.

– Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 12,2% του ΑΕΠ το 2013, από 8,6% του ΑΕΠ το 2012, από 10,1% του ΑΕΠ το 2011 και 11,1% του ΑΕΠ το 2010.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει εκ νέου, ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως υπολογίζεται από την τρόικα, δεν καταγράφεται στα συγκεκριμένα στοιχεία προς τη Eurostat.

– Οι επιπτώσεις στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για τη στήριξη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους, ανήλθαν σε 5,27 δισ. ευρώ (2,7% του ΑΕΠ) το 2012 και σε 18,97 δισ. ευρώ το 2013 (10,4% του ΑΕΠ) πέρυσι.

Τα ποσά αυτά δεν υπολογίζονται από την τρόικα, στη διαδικασία για τον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Σημειώνεται ότι οι διαφορές μεταξύ της πρώτης κοινοποίησης (Απρίλιος 2014) και της δεύτερης κοινοποίησης (Οκτώβριος 2014) των στοιχείων προς τη Eurostat, είναι μικρές. Στην 1η κοινοποίηση, το δημόσιο χρέος ήταν 175,1% του ΑΕΠ (174,9% του ΑΕΠ στη 2η κοινοποίηση) και το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης ήταν 12,7% του ΑΕΠ (12,2% του ΑΕΠ στη 2η κοινοποίηση).