Με προσωρινή διαταγή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απαγορεύει στην Τράπεζα Πειραιώς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου 20.353.776 άυλων μετοχών που ανέρχονται σε ποσοστό 37,0822% της Trastor AΕΕΑΠ, η κυριότητα των οποίων ανήκει στην PASAL A.E. και αναστέλλει την συνέχιση της διαδικασίας της δημόσιας πρότασης στους μετόχους της Trastor ΑΕΕΑΠ από την τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην αναγγελία και στην υποβολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Trastor.

Η Τράπεζα ήταν μέτοχος της Trastor με ποσοστό 33,8% αλλά απέκτησε επιπλέον δικαιώματα ψήφου της Trastor (37,08%) που κατείχε η εταιρεία Pasal και τα οποία είχαν κατατεθεί ως ενέχυρο δανείου με αποτέλεσμα το ποσοστό της να περάσει το 70% και να καταστεί υπόχρεα δημόσιας πρότασης.

Η τράπεζα κατήγγειλε τη δανειακή σύμβαση επειδή η Pasal αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99. Γι’ αυτό και η δημόσια πρόταση απευθύνεται στους υπόλοιπους μετόχους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεταικαι η Pasal Developmentη οποία εξακολουθεί να κατέχει το 37% των μετοχών (χωρίς τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου).
Ο βασικός μέτοχος της Pasal, η οικογένεια Θεοδωρίδη θεωρούσε ότι επειδή η εταιρεία έχει κάνει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 κακώς μεταφέρθηκαν τα δικαιώματα ψήφου στην Πειραιώς από το Αποθετήριο. Για αυτό αντέδρασαν με αποτέλεσμα να υπάρξει η παραπάνω δικαστική απόφαση.
Σε σημερινή ανακοίνωσή της η Pasal αναφέρει τα εξής:
«Η PASAL Α.Ε. Αναπτύξεως Ακινήτων ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 9η Οκτωβρίου 2014 χορηγήθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προσωρινή διαταγή, στα πλαίσια της ανοιγείσας διαδικασίας του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, βάσει της οποίας: α) απαγορεύει στην Τράπεζα Πειραιώς την άσκηση του δικαιώματος ψήφου 20.3543.776 άυλων μετοχών που ανέρχονται σε ποσοστό 37,0822% της TRASTOR AΕΕΑΠ, η κυριότητα των οποίων ανήκει στην εταιρεία και β) αναστέλλει τη συνέχιση της διαδικασίας δημόσιας πρότασης στους μετόχους της TRASTOR ΑΕΕΑΠ την οποία υπέβαλε στις 9/10/2014 η Τράπεζα Πειραιώς».
Για τη συνέχεια, παράγοντες της αγοράς αναφέρουν πως υπάρχουν δύο σενάρια: α) να τα βρούν οι δύο μέτοχοι της Trastor εξωδικαστικά και να μην προχωρήσει η δημόσια πρόταση ή β) η Τράπεζα Πειραιώς γνωρίζοντας την οικονομική αδυναμία της Pasal να δρομολογήσει μια μεγάλη αύξηση κεφαλαίου στην Trastor και να καταστεί κυρίαρχος στην εταιρεία μέσω αυτής της οδού.
Υπενθυμίζεται πως και να προχωρήσει η δημόσια πρόταση και η Πειραιώς αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο δεν προτίθεται να αποσύρει τη μετοχή από το ΧΑ, καθώς οι μετοχές των εταιρειών επενδύσεων στην ακίνητη περιουσία, όπως είναι η Trastor έχουν φορολογικά οφέλη από την παρουσία τους σε οργανωμένες αγορές.
Η Trastor είναι η πρώην Πειραιώς ΑΕΕΑΠ. Εισήχθη στο ΧΑ το 2005 και το 2008 η Pasal Development έγινε μέτοχος αποκτώντας το 37%. Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Trastor ανέρχεται στα 73 εκατ. ευρώ και μεταξύ των μισθωτών συγκαταλέγονται η Τράπεζα Πειραιώς, η BP, η Zara κ.α.
Η Τράπεζα Πειραιώς στη δημόσια πρόταση που υπέβαλε, προσέφερε 1,34 ευρώ ανα μετοχή, όσο περίπου και η εσωτερική αξία της μετοχής της Trastor.
Νωρίς το πρωϊ το Χρηματιστήριο είχε προχωρήσει στην προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Trastor αλλά μετά τις ανακοινώσεις των εταιρειών Pasal και Trastor και της σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς, αποφάσισε την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας .
Η έναρξη της συνεχούς διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας όπως και των προϊόντων δανεισμού της μετοχής αυτής ξεκίνησε στις 13.45.