Νέα μεγάλη μείωση, κατά 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρουσίασε η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 5,7% τον Αύγουστο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2013, έναντι μείωσης 5,5% κατά το προηγούμενο έτος 2012-2013.

Η πτώση αποδίδεται στις μεταβολές των δεικτών σε επιμέρους τομείς:

  • Πτώση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 6,5%.
  • Πτώση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 0,9%. Στη μείωση αυτή συνέβαλε η πτώση στην παραγωγή ειδών ένδυσης (14,9%), µη μεταλλικών ορυκτών (10,8%) και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (53,7%). Επίσης πτωτικά κινήθηκε η παραγωγή και σε δέρματα- είδη υπόδησης (48,1%), τρόφιμα (1,3%), καπνό (5,3%) και κλωστοϋφαντουργικές ύλες (8,5%).
  • Πτώση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 18,1%.
  • Αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 1,4%.

Εξάλλου, ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου 2013, παρουσίασε μείωση 2,8% έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε κατά το προηγούμενο έτος.