Την εκτίμηση ότι για να επιταχυνθεί η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2015 προέχει η πιστή εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, διατυπώνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.
Οι αναλυτές της τράπεζας τονίζουν ότι όπως ακριβώς συνέβη το 2013 και το 2014, για την περαιτέρω αναβάθμιση της Ελλάδας από τους οίκους πιστοληπτικής διαβάθμισης και για την εξασφάλιση πολύ καλύτερων όρων χρηματοδότησης τόσο από την ΕΚΤ όσο και από τις αγορές, το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και την ερχόμενη χρονιά.
«Αυτή είναι η μόνη αναμφισβήτητη και πραγματική προοπτική που έχει σήμερα η χώρα μας για περαιτέρω επιτάχυνση της ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας και της αύξησης της απασχόλησης και για οριστική έξοδο από την κρίση» επισημαίνουν σχετικά στην ίδια ανάλυση.
Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2015, αναφέρουν πως σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας σε μία νέα εποχή δημοσιονομικής πειθαρχίας και οικονομικής σταθερότητας, που είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και την εδραίωση συνθηκών εξωστρεφούς ανάπτυξης σε μονιμότερη βάση.
Όπως έχει ανακοινωθεί, ο προϋπολογισμός του 2015 προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 2,9% του ΑΕΠ, με το συνολικό έλλειμμα (περιλαμβανομένων των πληρωμών τόκων) να περιορίζεται σε -1,3% του ΑΕΠ), «πολύ κάτω του -3% της Συνθήκης του Μάαστριχτ, και πολύ κοντά στον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό που επιτάσσει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης», όπως επισημαίνει η Alpha Bank.
Όσον αφορά στο 2014, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα στη Γενική Κυβέρνηση, ύψους € 3,6 δις (2,0% του ΑΕΠ), έναντι του στόχου του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής (ΠΟΠ), που εφαρμόζει η Κυβέρνηση σε συμφωνία με την Τρόικα, για πλεόνασμα € 2,73 δις (1,5% του ΑΕΠ).
Επίσης, το συνολικό έλλειμμα της ΓΚ το 2014 εκτιμάται τώρα στα € 3,9 δις (-2,1% του ΑΕΠ), από € 5,35 δις (2,9% του ΑΕΠ) που προέβλεπε το ΠΟΠ και από -3,3% του ΑΕΠ το 2013 και -6,3% του ΑΕΠ το 2012.
Η Alpha Bank σημειώνει ότι στα ανωτέρω στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα από τις επιστροφές στην Ελλάδα των κερδών της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ΖτΕ από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που είχαν στην κατοχή τους (SMP και ANFA), τα οποία το 2014 ήταν στα € 2,44 δις.
«Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται να υπάρξει νέα υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα της ΓΚ ύψους € 866 εκατ. το 2014, μετά την υπέρβαση του αντίστοιχου στόχου κατά € 1,46 δις το 2013» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η Alpha Bank.
Επίσης, σημειώνει ότι η εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9% ή και περισσότερο το 2015 στηρίζεται στην προοπτική αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,6% και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 11,7%.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της, η αύξηση των επενδύσεων θα ενισχυθεί και από την ανάκαμψη των επενδύσεων σε κατοικίες από το 1ο 3μηνο 2015, μετά την τεράστια πτώση τους κατά -41,9% στο 1ο 6μηνο 2014, μετά τη σημαντική ανάκαμψη των εκδοθεισών αδειών οικοδομών κατά 17,4% στο 5μηνο Φεβρ.-Ιουν.2014.
Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε κατοικίες, που εκτιμάται ότι θα αφαιρέσουν από το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ -0,6 πμ. το 2014, αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,3 πμ. το 2015. Τέλος, οι καθαρές εξαγωγές θα συνεχίσουν να έχουν σημαντική θετική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ τόσο το 2014 (+0,65 πμ.) όσο και το 2015 (+0,70 πμ.).
Εξάλλου, η τράπεζα τονίζει ότι σημαντική συμβολή στην αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών το 2015 αναμένεται να έχουν οι εξαγωγές αγαθών και λοιπών υπηρεσιών που ανακάμπτουν ήδη από τον Ιούν.2014, καθώς και οι καθαρές εισπράξεις από τη ναυτιλία που επίσης ανέκαμψαν από το 2014.
Από την άλλη πλευρά, δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ από τις εισαγωγές πλοίων το 2015, η οποία το 2014 εκτιμάται στις 0,4 π.μ.