Στην ατζέντα των υπουργών Μεταφορών της ΕΕ έχει μπει και επίσημα το θέμα της εμπορικής χρήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη. Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου οι υπουργοί έκαναν δημόσια συζήτηση για την μελλοντική χρήση των νέων αυτών ιπτάμενων μέσων στην κοινοτική αεροπορική αγορά, στη βάση των πρόσφατων προτάσεων της Κομισιόν για ασφάλεια και βιωσιμότητα στη χρήση αυτής της καινοτομίας.
Αντιπαράθεση απόψεων

Στόχος της δημόσιας συζήτησης ήταν η αντιπαραβολή των απόψεων των κρατών-μελών για την καθοδήγηση της Κομισιόν σχετικά με τους τομείς εκείνους που αναμένεται να επηρεαστούν από τη ραγδαία αυτή αναπτυσσόμενη τεχνολογία. Οι ερωτήσεις της Επιτροπής προς τους υπουργούς Μεταφορών ήταν:
  • Για το εάν συμφωνούν με τον στόχο να μπορούν τα drones να ενσωματωθούν στο διεθνές πτητικό εμπορικό περιβάλλον και να θεωρούνται ως καλώς πλοηγούμενα αεροσκάφη στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό.
  • Για τον τρόπο με τον οποίο μία σταθερή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και των εθνικών αρχών μπορεί να οργανωθεί και πώς τα ρυθμιστικά εμπόδια για τη διοίκηση και την αγορά μπορούν να παραμείνουν χαμηλά για την ανάπτυξη των drones.
  • Για το εάν και πώς πρέπει να συνταχθούν ειδικοί κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή την ασφάλεια και για το εάν, εναλλακτικά, η νομοθεσία για την ασφάλεια απλώς πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου για τα δεδομένα και την προστασία της ιδιωτικότητας ή την ασφάλεια.
Τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν

Πολλά κράτη-μέλη, αναφέρει το Συμβούλιο, θεώρησαν ότι ο EASA έχει περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει τεχνικά χαρακτηριστικά και στάνταρντ ασφαλείας, άδειες και πιστοποιητικά και υπογράμμισαν την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ του φορέα και εθνικών και ευρωπαίων ειδικών.
Αλλα κράτη-μέλη ανέφεραν την ανάγκη για προετοιμασία ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανές παρεμβολές στις ραδιοσυχνότητες από την ευρύτερη χρήση των drones.
Η ιταλική προεδρία θα προχωρήσει το ζήτημα των πολιτικών πτήσεων drones σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Ρώμη, ενώ η επερχόμενη λιθουανική προεδρία έχει προγραμματίσει μία ακόμη συνάντηση υψηλού επιπέδου τον Μάρτιο.
Οι υπουργοί αντήλλαξαν απόψεις για τη μελλοντική χρήση των νέων μέσων στη γενική κυκλοφορία και συμφώνησαν με τον στόχο της προοδευτικής ενσωμάτωσης των πολιτικών drones στο αεροπορικό σύστημα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προτεραιότητα στην ασφάλεια.
Η προστασία της ιδιωτικότητας

Επίσης, έδωσαν έμφαση στη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας, αν και υπήρξε διχογνωμία για το εάν αρκούν ή όχι οι υφιστάμενοι νόμοι για αυτόν τον σκοπό. Η πλειονότητα των κρατών-μελών υποστηρίζει μία εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα επιτρέψει σε έναν αριθμό από drones να πετάξουν στον πολιτικό εναέριο χώρο και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Μάλιστα, ορισμένοι υπουργοί τόνισαν ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά είδη drones και να επιτραπεί αρχικά σε απλούστερες μορφές να πετάξουν.
Η Κομισιόν έχει προτείνει να δομηθεί μία ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα επιτρέψει την εμπορική ανάπτυξη της αγοράς των drones, με παράλληλη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Μία κοινή πολιτική, αναφέρει η Επιτροπή, θα δημιουργήσει νομική βεβαιότητα και θα θέσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας ισχυρής βιομηχανίας κατασκευών και υπηρεσιών που θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά.
Προοδευτική ενσωμάτωση

Στόχος της Κομισιόν είναι η προοδευτική ενσωμάτωση των drones στην πολιτική αεροπορία των λεγόμενων από απόσταση πλοηγούμενων αεροσκαφών από το 2016. Οι Βρυξέλλες αναφέρουν ότι παρ’ όλο που το συγκεκριμένο μέσο έχει μέχρι στιγμής χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς, η τεχνολογία έχει ωριμάσει σε σημείο που θεωρείται έτοιμη για πολιτική χρήση, ενώ υπογραμμίζουν ότι υπάρχει σαφής ζήτηση από την αγορά για αυτή τη μετάβαση.

Η αναδυόμενη αυτή βιομηχανία, συνεχίζει η Κομισιόν, έχει τη δυναμική για σημαντική δημιουργία θέσεων εργασίας και θα μπορούσε να είναι βασική πηγή καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια.

Μερικές εμπορικές χρήσεις, μεταξύ άλλων, σημειώνουν οι Βρυξέλλες, θα ήταν η επίβλεψη υποδομών, η άμεση δράση, η αγροκαλλιέργειες ακριβείας, η μεταφορά δεμάτων, η πρόβλεψη του καιρού, τα μεταλλεία και η έρευνα στην άγρια ζωή.
Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι τα από απόσταση ελεγχόμενα ή τα πλήρως αυτοματοποιημένα αεροσκάφη θα είναι πλήρως λειτουργικά στα παγκόσμια αεροπορικά δίκτυα ως το 2050.

HeliosPlus