Η αγορά αυτοκινήτου ανακάμπτει. Οπως ανακοίνωσε η Στατιστική Αρχή τον Σεπτέµβριο του 2014 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 7.730 αυτοκίνητα (καινούρια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού) έναντι 5.356 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 44,3 %.
Αύξηση 13% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούριων ή µεταχειρισµένων εξωτερικού) τoν Σεπτέµβριο του έτους 2013 σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012.
Ανακάμπτουν και οι «2 τροχοί»
Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2014 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 76.618 αυτοκίνητα (καινούρια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού) έναντι 59.366 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 29,1 %.
Η κυκλοφορία νέων µοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) κατά το µήνα Σεπτέµβριο του 2014 ανήλθε σε 3.430 έναντι 2.829 τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 21,2%.

Μείωση 1,0% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων µοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Σεπτέµβριο του 2013 σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012