Στις 4.790 καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων για φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 με απόφαση του υπουργού Παιδείας.
Όπως ανακοινώθηκε εφέτος οι παρεχόμενες θέσεις θα κατανεμηθούν ως ακολούθως:
1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (200)
2. Πληροφορική (900)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1.500)
4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1.100)
5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1.000)
6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90)
Με την ίδια απόφαση καθορίστηκε καθ’ υπέρβαση ο αριθμός εισακτέων σε ποσοστό 5% επί πλέον του αριθμού παρεχομένων θέσεων και συγκεκριμένα 240 θέσεις στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’).
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει όπως κάθε χρόνο αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου έως την 10η Δεκεμβρίου 2014.
Όπως είναι γνωστό, το ποσό των διδάκτρων για τους προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ ανέρχεται στα 550 ευρώ ανά θεματική ενότητα και αυτά μπορούν να καταβληθούν είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού είτε με χρέωση πιστωτικής κάρτας (εφάπαξ ή σε δύο έως πέντε άτοκες δόσεις). Ωστόσο, δίνεται και η δυνατότητα παροχής υποτροφιών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.