Συνεχίζοντας την δραστηριοποίησή της στην αγορά ακινήτων της Ρουμανίας, η REDS, μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας Profit Construct Srl, ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε, από τον Δήμο Βουκουρεστίου, το «Πολεοδομικό Σχέδιο και Κανονισμός» (PUZ) του ακινήτου της, έκτασης 8016 τμ., στην περιοχή Splaiul Unirii, στο κέντρο του Βουκουρεστίου.
Με βάση την προαναφερόμενη απόφαση των υπηρεσιών του Δήμου Βουκουρεστίου, εγκρίθηκε ο σχεδιασμός «κτιριακού συγκροτήματος μικτής χρήσης, (κατοικία-εμπόριο-γραφεία-ξενοδοχείο και κλινική) με βελτιωμένους Όρους Δόμησης – Συντελεστής Κάλυψης: 41%, Συντελεστής Δόμησης: 4, για συγκρότημα δύο (2) κτιρίων ύψους από 25μ. έως 80μ. με επιφάνεια ανωδομής 32.000μ2 και δυνατότητα κατασκευής τριών υπογείων parking.