Πρόσθετη οικονομική στήριξη πήρε το Πανεπιστήμιο Αθηνών απο τον υπουργό Παιδείας κ. Α. Λοβέρδο. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

1.400.000 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2014.
290.000 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2014 του Αιγινήτειου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
380.000 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2014 του Αρεταίειου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
1.500 ευρώ για την κάλυψη μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού οικονομικού έτους 2014.
550.000 ευρώ για την κάλυψη δαπανών σίτισης οικονομικού έτους 2014.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών υποδέχθηκε όμως εφέτος και 151 φοιτητές από 24 χώρες και 91 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, οι οποίοι θα σπουδάσουν στο Ίδρυμα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+. Με τα Πανεπιστήμια από τα οποία προέρχονται οι φοιτητές έχουν συναφθεί διαπανεπιστημιακές συμφωνίες ERASMUS.
Οι φοιτητές αυτοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, ενώ παρέχεται σ’ αυτούς η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη Φιλοσοφική Σχολή.
Όπως ανακοινώθηκε απο τις πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το ERASMUS τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την Ε.Ε. για το ακαδημαικό έτος 2012-13, το Ε.Κ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται στα «100 κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα που στέλνουν σπουδαστές Erasmus» (κατέχει την 48η θέση) μεταξύ 2.673 Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.