Στην αποσαφήνιση ότι οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες κρίθηκε κατηγορηματικά ότι το αποκλειστικό δικαίωμα που έχει χορηγηθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων είναι απολύτως συμβατό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αμετάκλητες προχώρησε σήμερα Παρασκευή η Διοίκηση της εταιρείας.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται πως μετά από μια μακρά δικαστική πορεία το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε δύο αποφάσεις με τις οποίες κρίνει κατηγορηματικά ότι το αποκλειστικό δικαίωμα που έχει χορηγηθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων είναι απολύτως συμβατό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει απόλυτα τόσο τις συναφείς επιλογές της ελληνικής πολιτείας όσο και τις πάγιες θέσεις της ΟΠΑΠ ΑΕ θωρακίζοντας ταυτόχρονα τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Όπως διευκρινίζεται, το Συμβούλιο της Επικρατείας βάσισε την κρίση του στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ είναι ιδιαιτέρως αυστηρό και συνεπές, λόγω και των όλως ενισχυμένων ρυθμιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ανεξάρτητης Αρχής παιγνίων, αλλά και των ουσιαστικών περιορισμών που έχουν τεθεί για την αποτελεσματική καταπολέμηση της συναφούς εγκληματικότητας και της διακίνησης παράνομου χρήματος και την προστασία από τον εθισμό των ευπαθών κατηγοριών.

«Οι αποφάσεις αυτές είναι αμετάκλητες και δεν χωρεί κανένα ένδικο μέσο κατά αυτών ενώπιον εθνικού ή ενωσιακού δικαστηρίου», αποσαφηνίζεται στην ανακοίνωση του ΟΠΑΠ.

Τέλος, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι σε πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο και με τη νομολογία που έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα συνεχίσει την μακρά προσφορά της στην ελληνική κοινωνία με αδιατάρακτο προσανατολισμό στο αυστηρό, συνεπές και υπεύθυνο παιχνίδι εισφέροντας παράλληλα ιδιαιτέρως σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη στο Ελληνικό Δημόσιο.