Η ΕΚΤ μπορεί να προχωρήσει σε αγορές καλυμμένων ομολόγων από τα μέσα Οκτωβρίου δήλωσε ο πρόεδρος Μάριο Ντράγκι, στη συνέντευξη Τύπου που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την απόφαση για διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο ιστορικό χαμηλό 0,05%. Ακόμη είπε ότι η αγορά ενυπόθηκων τιτλοποιημένων δανείων θα γίνει το δ’ τρίμηνο του έτους.

Στο πρόγραμμα αγορών τίτλων περιλαμβάνονται η Ελλάδα και η Κύπρος, καθώς όπως εξήγησε ο Μ.Ντράγκι «αποφασίσαμε να περιλαμβάνονται χώρες με αξιολόγηση κάτω από ΒΒΒ-».

Τα προγράμματα αυτά, που θα έχουν διάρκεια δύο χρόνων, θα βοηθήσουν τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας εκτίμησε ο κ. Ντράγκι, προσθέτοντας ότι ο αντίκτυπος των προγραμμάτων θα είναι σημαντικός για τον ισολογισμό της ΕΚΤ. Ωστόσο, ο κεντρικός τραπεζίτης απέφυγε για άλλη μια φορά να ανακοινώσει συγκεκριμένο αριθμό για το ύψος των αγορών.

«Είναι δύσκολο να δώσεις ένα συγκεκριμένο μέγεθος λόγω της αλληλεπίδραση των τριών προγραμμάτων – του προγράμματος των ABS, των καλυμμένων ομολόγων και τον στοχευμένων πράξεων αναχρηματοδότησης», σημείωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε πως τα νέα μέτρα της ΕΚΤ θα στηρίξουν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, ενώ πρόσθεσε πως το Διοικητικό Συμβούλιο τάσσεται ομόφωνα υπέρ της χρήσης μη συμβατικών μέτρων.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ επανέλαβε ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της ευρωζώνης παραμένουν καθοδικοί. Όπως επισήμανε η ανάκαμψη μπορεί να επιβραδυνθεί από την υψηλή ανεργία και τον αρνητικό ρυθμό στη χορήγηση δανείων.

Προς εξευμενισμό του Βερολίνου ο κ. Ντράγκι δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι σε ορισμένες χώρες πρέπει να ενισχυθεί η ορμή των μεταρρυθμίσεων.

Τι είναι οι ενυπόθηκοι τίτλοι (ABS) και τα καλυμμένα ομόλογα

Να ενισχύσει τη ρευστότητα των τραπεζών της ευρωζώνης, και κατ’ επέκταση την πραγματική οικονομία με την παροχή δανείων, μέσω προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολόγων από τα μέσα Οκτωβρίου και ενυπόθηκων τίτλων (ABS) αργότερα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους επιδιώκει η ΕΚΤ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μάριο Ντράγκι.

Τι ακριβώς είναι όμως τα Asset Backed Securities-ABS (χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία) και τα covered bonds (καλυμμένες ομολογίες);

Asset Backed Securities (χρεόγραφα εξασφαλισμένο με περιουσιακά στοιχεία)

Τα Asset Backed Securities είναι τίτλοι χρέους που εκδίδουν οι τράπεζες, οι οποίοι έχουν ως εξασφάλιση περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό τους και τα οποία από μόνα τους δεν θα ενδιέφεραν τους επενδυτές.

Για παράδειγμα, μια τράπεζα μπορεί να εκδώσει ABS χρησιμοποιώντας ως εξασφάλιση τα προσδοκώμενα έσοδα από στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες ή καταναλωτικά δάνεια, ακόμα και τα μελλοντικά ενοίκια από ακίνητά της.

Στη συνέχεια, το σύνολο των απαιτήσεων αυτών τιτλοποιείται και πωλείται ενιαίο στις αγορές ή –στην περίπτωση των νέων μέτρων Ντράγκι- απευθείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Covered bonds (καλυμμένες ομολογίες)

Τα Covered Bonds είναι ομόλογα τα οποία εκδίδουν οι τράπεζες τα οποία «καλύπτονται» από περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν στον ισολογισμό τους οι τράπεζες.

Πρόκειται για τίτλους χρέους που μοιάζουν πολύ με τα ABS, καθώς και σε αυτή την περίπτωση εξασφαλίζονται μέσω απαιτήσεων από τιτλοποιημένα δάνεια, επιχειρηματικά, στεγαστικά ή και καταναλωτικά.

Η διαφορά σε σχέση με τα ABS είναι ότι στην περίπτωση των καλυμμένων ομολογιών ο εκδότης υποχρεούται να διατηρήσει στον ισολογισμό του τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία​.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ανάλυση της Citi, οι εγχώριες τράπεζες διαθέτουν στα χαρτοφυλάκιά τους τιτλοποιημένα δάνεια αξίας 44 δισ. ευρώ.