Επιδείνωση κλίματος σε όλους τους τομείς, με πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τον δείκτη οικονομικού κλίματος του IOBE.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο κινείται πτωτικά και διαμορφώνεται στις 99,3 (από 102 μονάδες τον Αύγουστο), επιστρέφοντας ουσιαστικά στα επίπεδα του Μαΐου.

Παρά την υποχώρηση αυτήν, σημειώνει το Ίδρυμα, ο δείκτης το 2014 εξακολουθεί να κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, γεγονός που υποδηλώνει σταθεροποίηση προσδοκιών και συνάδει με την αποκλιμάκωση της ύφεσης, που αποτυπώνεται στα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Η μείωση, πάντως, του Σεπτεμβρίου οφείλεται στην επιδείνωση που σημειώνεται στις προσδοκίες σε όλους τους επιμέρους τομείς, με εντονότερη εκείνη στο Λιανικό Εμπόριο και τις Κατασκευές και ηπιότερη αυτή στις Υπηρεσίες και τη Βιομηχανία.

Έντονη αποδυνάμωση, όμως, καταγράφεται και από την πλευρά της ζήτησης, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να υποχωρεί στη δυσμενέστερη επίδοση του τελευταίου εξαμήνου.

Όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενο δελτίο, η εξασθένηση των προσδοκιών τον Σεπτέμβριο ήταν αναμενόμενη και συνδέεται και με τις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου που επηρέασε θετικά μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες.

Αναλυτικότερα:

– Στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής και οι εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης αποδυναμώνονται, αν και ο δείκτης των εκτιμημένων αποθεμάτων υποδηλώνει μεγαλύτερη ρευστοποίηση.

– Στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους υποχωρούν ήπια, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης, αλλά και, εντονότερα, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση.

– Στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις επιδεινώνονται, όπως και οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις, με το δείκτη των αποθεμάτων να κινείται ανοδικά.

– Στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων δεν μεταβάλλονται, ενώ ο δείκτης πρόβλεψης για την απασχόληση επιδεινώνεται αισθητά τον Σεπτέμβριο.

– Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και εκείνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12μηνο υποχωρούν ήπια, ενώ οι προθέσεις για αποταμίευση βελτιώνονται ελαφρά, όπως συμβαίνει και με τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας.