Στην αποκάλυψη ότι επίκεινται άμεσα και άλλες πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν τον εξορθολογισμό ρυθμίσεων που έχουν αποδειχθεί οικονομικά αναποτελεσματικές και κοινωνικά άδικες, προχώρησε πριν λίγο από την Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας επί της τροπολογίας για τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως η κυβέρνηση επέτυχε ήδη τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, τη διανομή «κοινωνικού μερίσματος» και τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και δημιουργεί μεθοδικά με βάση και τους βαθμούς ελευθερίας «που πάντως διευρύνονται» τις συνθήκες για την αποκατάσταση αδικιών.

Αναφερόμενος στη διάταξη για τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης ο κ. Σταϊκούρας είπε πως η Κυβέρνηση νομοθετεί για τη χειμερινή περίοδο που ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου τη μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και στο φωτιστικό πετρέλαιο, με τη διαμόρφωσή του στα 230 ευρώ ανά 1.000 λίτρα (από 330 ευρώ ανά 1.000 λίτρα που ισχύει μέχρι σήμερα), επιδιώκοντας μια καλή λύση, με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, δεδομένων, κυρίως, των δημοσιονομικών περιορισμών.

Όπως υποστήριξε, με τη μείωση αυτή η λιανική τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, μόλις ξεκινήσει η χορήγησή του εφέτος, αναμένεται να υποχωρήσει στα επίπεδα περίπου του 1,150 ευρώ ανά λίτρο, ίσως και του 1,05 ευρώ ανά λίτρο, ανάλογα με τα δεδομένα των διεθνών τιμών, από τα 1,259 ευρώ ανά λίτρο που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο του 2014.

Έτσι, για νοικοκυριό που δικαιούται επίδομα θέρμανσης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κινηθεί στα επίπεδα του 0,80 ευρώ ανά λίτρο, τιμή δηλαδή χαμηλότερη κατά 0,245 ευρώ ανά λίτρο ή κατά 24% έναντι της τιμής του Απριλίου 2012 (1,045 ευρώ ανά λίτρο), δηλαδή της τελευταίας τιμής προ της αύξησης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.