Αύξηση 10,4% στις αφίξεις και 11,0% στις διανυκτερεύσεις κατέγραψε το σύνολο των καταλυµάτων στη χώρα το 2013, με βάση τα στοιχεία της έρευνας κίνησης καταλυµάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάµπινγκ, που διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα από τα μηνιαία στοιχεία προκύπτει ότι το 72,6% των αφίξεων και το 83,0% των διανυκτερεύσεων στα καταλύµατα ξενοδοχειακού τύπου και στα κάµπινγκ της χώρας, συγκεντρώνεται από τον Μάιο έως και τον Σεπτέµβριο.
Την περσινή χρονιά σημειώνεται αύξηση τόσο των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών κατά 13,5% και 13,0% αντίστοιχα, σε σχέση µε το 2012, όσο και των αφίξεων και διανυκτερεύσεων της ελληνικής αγοράς κατά 5,2% και 7,9% αντίστοιχα.
Επίσης, η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύµατα (εκτός των κάµπινγκ) ανήλθε σε ποσοστό 45,2% το 2013, έναντι 43,2% το 2012 και υπολογίζεται από το σύνολο των διανυκτερεύσεων, σε σχέση και µε τις κλίνες που λειτούργησαν.
Η Περιφέρεια της Κρήτης αναδεικνύεται κορυφαία σε κίνηση (18,8% των αφίξεων και 28,2% των διανυκτερεύσεων), ενώ ακολουθεί η Περιφέρεια της Αττικής (18,7% των αφίξεων και 9,1% των διανυκτερεύσεων), του Νοτίου Αιγαίου (17,1% των αφίξεων και 24,4% των διανυκτερεύσεων), της Κεντρικής Μακεδονίας (13,1% των αφίξεων και 11,2% των διανυκτερεύσεων), και των Ιονίων Νήσων (7,1% των αφίξεων και 10,9% των διανυκτερεύσεων).
Αναφορικά µε τα στοιχεία ανά χώρα προέλευσης των πελατών, το μεγαλύτερο ποσοστό κίνησης προέρχεται από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (63,6% των αφίξεων και 69,0% των διανυκτερεύσεων), µε κυριότερες χώρες το Ηνωµένο Βασίλειο (12,1% των αφίξεων και 14,5% των διανυκτερεύσεων), τη Γερµανία (11,2% των αφίξεων και 15,0% των διανυκτερεύσεων), τη Γαλλία (7,6% των αφίξεων και 6,4% των διανυκτερεύσεων) και την Ιταλία (5,6% των αφίξεων και 4,5% των διανυκτερεύσεων).
Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη κίνηση εµφανίζει η Ρωσία (10,7% των αφίξεων και 14,1% των
διανυκτερεύσεων).