Πτώση 10,62% κατέγραψε σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο 2014 ο μέσος μισθός στις επιχειρήσεις που ασφαλίζουν το προσωπικό τους στο ΙΚΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που επεξεργάσθηκε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στους ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση ο μέσος μισθός ανήλθε σε 1.276,86 ευρώ.

Συνολικά οι υπηρεσίες του ΙΚΑ επεξεργάστηκαν 210.667 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις εκ των οποίων οι 200.886 αφορούσαν σε κοινές επιχειρήσεις και οι 9.781 σε οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων που δηλώθηκαν στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ανέρχεται σε 1.600.399, εκ των οποίων 1.570.746 εργάζονταν σε κοινές επιχειρήσεις και 29.653 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,25% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,39% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,25%, ενώ με μερική απασχόληση το 41,51%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,93 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 22,11 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 12,24.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 54,18 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.276,86 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 24,72 ευρώ και 443,56 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 44,31 ευρώ και ο μέσος μισθός 542,35 ευρώ.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε τον Ιανουάριο 2014 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2013 κατά 7,51%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 17,87% και στο σύνολο κατά 7,60%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,62% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 12,81%.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε τον Ιανουάριο 2014 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2013 κατά 10,06%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 9,62% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 10,05%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 4,65%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 35,30%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 15,51%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,16% σε 46,75%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,32%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 6,16%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων 22,13% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 56,37% έως 39 ετών. Επίσης, 75,82% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 75,90% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 71,76%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 15,50% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 15,33% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 24,86%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων 90,51% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,78% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,71% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 91,12% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,74% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,14% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 58,28%, 3,71% και 38,01%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,82% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 14,34% στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 10,73% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».