Ετήσια οφέλη 1,7 εκατ. ευρώ θα έχει για την Creta Farm η αναδιάρθρωση των χρεών που συμφωνήθηκε πρόσφατα με τις τράπεζες.
Σε διευκρινιστική της επιστολή στο ΧΑ, η αλλαντοβιομηχανία από την Κρήτη αναφέρει πως η συμφωνία που επήλθε μεταξύ των τραπεζών για αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισμού αφορά συνοπτικά σε μείωση του υφιστάμενου περιθωρίου επιτοκίου σε 4,5%, περίοδο χάριτος αποπληρωμής κεφαλαίου ΚΟΔ μέχρι την 31/12/2015 και διάρκεια δανείου μέχρι την 31/12/2023.
Επίσης, επισημαίνεται ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης των σχετικών συμβάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.