Στα 567 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, έναντι 398,6 εκατ. ευρώ στο 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και εισοδημάτων που υπεραντιστάθμισε την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος και τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, το εμπορικό έλλειμμα στο 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 ανήλθε σε 10,76 δισ. ευρώ, έναντι 9,784 δισ. ευρώ στο 7μηνο 2013, καθώς η σημαντική αύξηση των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων, αλλά και καυσίμων, υπεραντιστάθμισε τη μείωση του ελλείμματος των λοιπών αγαθών. Η τελευταία οφείλεται στην άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές, δεδομένου ότι η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές έμεινε σχεδόν στάσιμη. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 984 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 1,7 δισ. ευρώ, στα 10,17 δισ. ευρώ οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών αλλά και από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 13,8% στα 6,6 δισ. ευρώ, αντανακλώντας άνοδο κατά 20,8% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 534 εκατ. ευρώ, στο 1,6 δισ. ευρώ κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους. Το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 2,8 δισ. ευρώ, ήταν δηλαδή μικρότερο κατά 1,1 δισ. ευρώ από ό,τι την ίδια περίοδο του 2013, κυρίως λόγω του περιορισμού των μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης από το Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων (SMP) τον μήνα Ιούλιο, όπως ήδη αναφέρθηκε.

Το 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ανήλθε σε 1,85 δισ. ευρώ, έναντι 2,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 4,6 δισ. ευρώ το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, ήταν δηλαδή μικρότερο κατά 2 δισ. ευρώ από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τον Ιούλιο του 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,68 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Ιουλίου του 2013. Σημειώνεται όμως ότι τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους είχε παρατηρηθεί σημαντική άνοδος του πλεονάσματος κυρίως λόγω της εισροής 1,5 δισ. ευρώ από την πρώτη δόση του Προγράμματος Αγοράς Τίτλων (SMP), η οποία είχε καταγραφεί στο ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Χωρίς την έκτακτη αυτή εισροή, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τον Ιούλιο του 2013, θα είχε διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο του φετινού Ιουλίου. Τον Ιούλιο του 2014, άνοδο σημείωσε το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών και περιορίστηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων. Αντίθετα, αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Πάντως, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 1,6 δισ. ευρώ, έναντι 1,4 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2013.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 211 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2013, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Επίσης, μικρή αύξηση κατέγραψαν και οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων. Τέλος, το εμπορικό έλλειμμα των λοιπών αγαθών περιορίστηκε, δεδομένου ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές σημείωσαν άνοδο κατά 11,3%, ενώ αυξήθηκε και η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές, αλλά με βραδύτερο ρυθμό.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 472 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, αλλά και των ισοζυγίων μεταφορών (κυρίως θαλάσσιων) και λοιπών υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 14,4% αντανακλώντας άνοδο κατά 29,4% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Τον Ιούλιο του 2014, το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εμφάνισε πλεόνασμα πολύ μικρότερο εκείνου του Ιουλίου του 2013, το οποίο ήταν εξαιρετικά αυξημένο λόγω των μεταβιβάσεων από την ΕΕ στη γενική κυβέρνηση. Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε τον Ιούλιο του 2014 πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ, έναντι 4,5 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013.