Σε ισχύ τίθεται την Πέμπτη η ευρωπαϊκή Σύμβαση για την καταπολέμηση των στημένων αγώνων.

Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Σύμβαση θα κηρυχθεί ανοικτή προς υπογραφή το απόγευμα στη διάσκεψη των υπουργών Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Mακολέν της Ελβετίας.

Στόχος της Σύμβασης είναι να συμβάλει στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ του αθλητικού κινήματος, των φορέων εκμετάλλευσης στοιχημάτων, των αρχών επιβολής του νόμου, των κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Η σύμβαση, που εκπονήθηκε από κοινού με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καλεί τις κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να λάβουν μέτρα ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης αθλητικών στοιχημάτων και των αθλητικών διοργανώσεων, καθώς και να ενθαρρύνονται οι ρυθμιστικές αρχές αθλητικών στοιχημάτων να εντείνουν την καταπολέμηση της απάτης και των παράνομων στοιχημάτων.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία αυτή η αρμόδια για θέματα αθλητισμού επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου δήλωσε ότι «οι στημένοι αγώνες αποτελούν διασυνοριακό πρόβλημα και, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα, είναι σημαντικό να αναλάβουμε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στην πάταξη των απατεώνων συνεργάζονται σαν μία ομάδα».