Ένα διαδραστικό εργαλείο για τους πολίτες, προκειμένου να αντιληφθούν το μέγεθος και την αξία της δημόσιας περιουσίας που έχει μεταβιβαστεί προς πώληση στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου), δημιούργησε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Η Ορνιθολογική προχώρησε στη χαρτογράφηση της περιουσίας του Δημοσίου που είναι προς πώληση. Η αποτύπωση παρουσιάζεται στον διαδραστικό χάρτη με την ονομασίαΠαρατηρητήριο ΤΑΙΠΕΔ όπου μπορεί ο πολίτης να διαπιστώσει το μέγεθος των μελλοντικών αλλαγών και τις επιπτώσεις στον φυσικό πλούτο της χώρας.
Συνολικά, στον διαδραστικό χάρτη απεικονίζονται 195 ακίνητα από τα 412 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔέως σήμερα. Για κάθε ένα σημείο της προς εκποίηση δημόσιας περιουσίας παρέχονται στοιχεία για την έκταση, περιβαλλοντική πληροφορία και αναφέρονται οι δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τις συγκεκριμένες περιουσίες (Δασαρχεία, Δήμους κ.ά.).
Η ακριβής τοποθεσία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με την Ορνιθολογική, παίζει καθοριστικό ρόλο. Για παράδειγμα, στα παράκτια οικοσυστήματα με αμμοθίνες, ακόμη και μερικά μέτρα διαφοροποιούν το καθεστώς προστασίας.
Στον χάρτη προβάλλονται επίσης προστατευόμενες περιοχές όπως Καταφύγια Άγριας Ζωής, περιοχές Natura 2000, Εθνικά Πάρκα καθώς και περιοχές που υπάγονται σε Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, όπως Εθνικοί Δρυμοί.
Στόχος της Ορνιθολογικής είναι ο συγκεκριμένος χάρτης να αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο ενημέρωσης των ενεργών πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, αλλά και κλειδί στη λήψη αποφάσεων. Η ενημέρωση του Παρατηρητηρίου από την Ορνιθολογική θα είναι διαρκής.