Την πρώτη κίνηση στη λεγόμενη «κοινωνική ατζέντα» μετά τις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης έκανε την Τετάρτη η κυβέρνηση με τοναναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα ναανακοινώνει τηνενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας& Θρησκευμάτων με 5,5 εκατ. ευρώγιατην καταβολή στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος σε οικογένειες που τα παιδιά τους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
Η ανάγκη σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ)προέκυψεαπό την ύπαρξημεγαλύτερου αριθμού δικαιούχων φοιτητών.
Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ:
«Η λελογισμένη και χρηστή διαχείριση του αποθεματικού τουΚρατικούΠροϋπολογισμού δίνειβαθμούς ελευθερίας στηχρήσηοικονομικών πόρων για τη στήριξη κοινωνικών πολιτικών. Σήμερα,σε συνέχεια σχεδίου του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων,κ. Ανδρέα Λοβέρδου,καισχετικού αιτήματος,οΑναπληρωτήςΥπουργόςΟικονομικών,κ. ΧρήστοςΣταϊκούρας,υπέγραψεενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας& Θρησκευμάτων με πιστώσεις ύψους5,5 εκατ. ευρώαπό το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

»Η ενίσχυση αυτήαφοράστην καταβολή στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος σε οικογένειες που τα παιδιά τους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, καιη ανάγκηπροέκυψεαπό την ένταξηεφέτος μεγαλύτερου αριθμού δικαιούχων φοιτητών.

»ΗΚυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει δημιουργήσει,τηνκοινωνική ευαισθησίατης».