Την επιτυχή ολοκλήρωση της δημοπρασίας για τα ανεξόφλητα ασφάλιστρα αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (CDS) της Αργεντινής ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο Διεθνής Σύνδεσμος Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA).

Σημειώνεται πως η ISDA έκρινε την 1η Αυγούστου ότι η μη συμφωνία της Αργεντινής με τα hedge funds για την αποπληρωμή ομολόγων αποτελεί συμβάν αδυναμίας πληρωμής και εκκίνησε τη διαδικασία άμεσης εξόφλησης των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου η αξία των οποίων ανέρχεται σε 880 εκατ. δολάρια.

Η δημοπρασία διενεργήθηκε από την Markit και την Creditex και σύμφωνα με τα αποτελέσματά της οι πωλητές των CDS θα καταβάλουν 532,4 εκατ. δολάρια προκειμένου να αποπληρώσουν παράγωγα αξίας 880 εκατ. δολαρίων.

Markit και την Creditex ανέφεραν πως η τελική τιμή για τα ομόλογα διαμορφώθηκε στα 39,5 σεντς ανά δολάριο ονομαστικής αξίας, από 40,25 σεντς ανά ένα δολάριο που ήταν η αρχική τιμή, καθώς οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία πίεσαν τις τιμές προς τα κάτω.

Αυτό σημαίνει ότι οι πωλητές των ασφαλίστρων κινδύνου θα πληρώσουν στους αγοραστές την ονομαστική αξία μείον την τιμή που ορίστηκε στη δημοπρασία, ήτοι το 60,5% του συνολικού ποσού (532,4 εκατ. δολάρια).