Μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) έγινε ο Ομιλος Ιατρικού Αθηνών. Πρόκειται για τον πρώτο Ομιλο Ιδιωτικής Υγείας που γίνεται μέλος του ΣΕΤΕ, ως αποτέλεσμα της πολυετούς δραστηριότητάς του στον κλάδο του ιατρικού τουρισμού.Η διασύνδεση των δύο φορέων σηματοδοτεί και παράλληλα εγκαινιάζει τη συνεργασία τους προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στη χώρα.
«Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του ΟμίλουΙατρικού Αθηνών, σε συνεργασία με τη στρατηγική κατεύθυνση του ΣΕΤΕ, θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε με γρήγορους ρυθμούς τη δυναμική του ελληνικού ιατρικού τουριστικού προϊόντος. Είμαι βέβαιος ότι και οι υπόλοιποι ιατρικοί όμιλοι θα συνδεθούν με το Σύνδεσμο προς όφελος του ιατρικού τουρισμού», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου κ. ΑλέξανδροςΛαμνίδης.
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ.Βασίλης Αποστολόπουλος σημείωσε ότι «Η διασύνδεση με τον ΣΕΤΕ είναι μία ακόμα επιβεβαίωση ότι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεχίζει να πρωτοπορεί και να αναζητά την επίτευξη ευρύτερων συνεργιών και με άλλους δυναμικούς κλάδους προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και την προβολή των δυνατοτήτων της χώρας μας στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, προχωρά με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του σχεδιασμού του για τον Ιατρικό Τουρισμό στην Ελλάδα, χτίζοντας στρατηγικές συμμαχίες για την περαιτέρω διείσδυσή του σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού».