Επιβράδυνση της ύφεσης στην κυπριακή οικονομία καταδεικνύουν στοιχεία που ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας και σύμφωνα με τα οποία η συρρίκνωση του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανήλθε στο 2,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 το ΑΕΠ ανήλθε στα 3,49 δισ. ευρώ σε σχέση με 3,57 δισ. ευρώ το ίδιο τρίμηνο του 2013.

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2014 η συρρίκνωση ήταν της τάξης του 0,3% μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες ημέρες.

Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασαν οι τομείς του τουρισμού και του εμπορίου, ενώ αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας. Συρρίκνωση σημειώθηκε στους τομείς των τραπεζών, της βιομηχανίας και στις κατασκευές.