Ειδική παρέμβαση μεγάλης κλίμακας για την ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής των καλύτερων νέων επιστημόνων της Ελλάδας στο εξωτερικό (brain drain) σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας.

Το σχέδιο εισηγήθηκε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, κατά τη πρώτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης, τη Δευτέρα.

Κατά την εισήγησή του, ο κ. Βρούτσης, τόνισε ότι «το φαινόμενο αυτό το οποίο εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της κρίσης, συνιστά έναν πραγματικό κίνδυνο για το σήμερα και, κυρίως, το αύριο της χώρας. Τραυματίζει την κοινωνική συνοχή και υπονομεύει καίρια τον μακροχρόνιο αναπτυξιακό δυναμισμό της χώρας μας».

Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει μείγμα γενναίων θεσμικών κινήτρων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων -με πόρους, ιδίως, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου- τόσο προς επιχειρήσεις και φορείς όσο, κυρίως, προς τους ίδιους τους νέους, ώστε οι καλύτεροι και αριστεύσαντες απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων (από πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα) να αξιοποιηθούν από την ελληνική αγορά εργασίας.

Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο με την πλούσια τεχνογνωσία του θα συμβάλει καθοριστικά στον εντοπισμό και την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής αριστείας.

Έτσι, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, τα «χρυσά μυαλά» που θα βγαίνουν κάθε χρόνο από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα εισέρχονται με τις καλύτερες προϋποθέσεις στην παραγωγή και τη δημιουργία, ενδυναμώνοντας το νέο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό, αναπτυξιακό πρότυπο της οικονομίας.

Ο υπουργός Εργασίας εξήγγειλε επίσης τη δημιουργία, εντός του έτους, ενός μόνιμου μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας -σε διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»- ο οποίος θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες, ώστε ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων να μη γίνεται πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν, αλλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του καλύτερου σχεδιασμού για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας προωθείται η δημιουργία του «Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» το οποίο θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν αποδεδειγμένα και διαχρονικά επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους και την πολιτεία, ώστε ο προσανατολισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών να στρέφεται σε περιπτώσεις υψηλής ή υποτροπιάζουσας παραβατικότητας.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε επίσης την πρόθεση της κυβέρνησης για επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα, «υπό την προϋπόθεση»- όπως είπε- «ότι θα επιβεβαιωθεί η θετική δυναμική και η ταμειακή ισορροπία του μέτρου, δηλαδή η υπερκάλυψη της απώλειας πόρων για τα ταμεία, με έμμεση ενίσχυση των δημοσίων εσόδων λόγω προσλήψεων».

Προωθείται επίσης η ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας που εκδίδει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), χωρίς να απαιτείται πλέον επίσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού και η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης των πολιτικών και των προγραμμάτων απασχόλησης και σύμπραξη του ΟΑΕΔ με τους κοινωνικούς εταίρους.

«Σταθεροποιήθηκε η κατάσταση στην αγορά εργασίας»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ανεργίας, ο υπουργός Εργασίας υποστήριξε ότι ήδη από τα μέσα του 2013 η κατάσταση στην αγορά εργασίας έχει σταθεροποιηθεί.

Πρόσθεσε ότι η ανοδική ορμή του ποσοστού ανεργίας ανακόπηκε παρότι παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με τους κοινοτικούς μέσους όρους, ενώ παράλληλα, ο μηνιαίος ρυθμός μεταβολής του αριθμού των ανέργων μειώθηκε από τις αρχές του 2014.

Ανέφερε ωστόσο, ότι από το α’ τρίμηνο του 2009 μέχρι το α’ τρίμηνο του 2014 χάθηκαν 1.061.900 θέσεις εργασίας, ενώ το ίδιο διάστημα οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 865,6 χιλ. φτάνοντας τα 1.342.300 άτομα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το ποσοστό ανεργίας των νέων 15- 24 ετών ανήλθε μεσοσταθμικά το 2013 στο 58,3%, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι η ανεργία των νέων ήταν στην Ελλάδα πάντοτε συστηματικά υψηλότερη του ενήλικου πληθυσμού, υποδηλώνοντας βαθύτερα διαρθρωτικά προβλήματα που προϋπήρχαν της κρίσης.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανέρχονται σε 196.695 ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 230.858.

Σε ό,τι αφορά το ύψος των αποδοχών των μισθωτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας, το 20,24% εργάζονται με ευέλικτες μορφές εργασίας.

Από τους εργαζομένους με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, το 3,38% λαμβάνουν αμοιβές από 500 έως 600 ευρώ, το 22,86% από 1001 έως 1.500 ευρώ, το 2,34% από 2.501 έως 3.000 ευρώ και το 3,84% περισσότερα από 3.000 ευρώ.