• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Περιθώριο δύο εβδομάδων, μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 14 Ιουλίου έχουν οι φορολογούμενοι, οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2013.

  Περιθώριο δύο εβδομάδων, μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 14 Ιουλίου έχουν οι φορολογούμενοι, οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2013.
  Την τελευταία εβδομάδα υποβλήθηκαν 700.000 δηλώσεις δηλαδή το 12% των συνολικά αναμενόμενων και μόνο την Παρασκευή  υποβλήθηκαν 198.000 δηλώσεις, αλλά έμεναν σε εκκρεμμότητα πάνω από 1.500.000 δηλώσεις ενώ η αρχική προθεσμία έληγε τη Δευτέρα 30 του μηνός. Το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, έδωσε παράταση μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
  Οπως ανακοινώθηκε οι περισσότεροι φορολογούμενοι ανταποκρινόμενοι στις οδηγίες του υπουργείου χρησιμοποιούν το TAXIS σε ώρες μη αιχμής, με αποτέλεσμα παρά τον πολύ μεγάλο αριθμό δηλώσεων το TAXIS να ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά.
  Κάτοικος αλλοδαπής με εισόδημα στην  Ελλάδα


  Ο κ. Θωμάς Δρίβας ερωτά:

  «Σας παρακαλώ, μπορείτε να με πληροφορήσετε: για κάτοικο εξωτερικού που υποβάλλει δήλωση με μόνο έσοδο ενοίκιο από κατοικία για τρεις μήνες 300 ευρώ και με ένα διαμέρισμα εξοχικό βγήκε να πληρώσει φόρο 1.155,44 ευρώ. Ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντικειμενικών δαπανών. Καλώς έγινε;».

  Απάντηση:
  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ΚΦΕ (Ν. 2239/1994), η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. 2. Εφόσον δηλώθηκε εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, ενεργοποιήθηκε αυτόματα το σύστημα των αντικειμενικών δαπανών (ελάχιστο εισόδημα συντήρησης και αντικειμενική δαπάνη κατοικίας).
  Κέρδη από μερίσματα και πώληση μετοχών


  Ο κ. Παναγιώτης Βασιλακόπουλος ερωτά:

  «Κατά την υποβολή της εφετινής δήλωσής μου εμφανίζεται το μήνυμα: «Το ποσό που συμπληρώσατε στον κωδ. 659 δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό: ΧΧΧ,ΧΧ βάσει των αρχείων της υπηρεσίας μας. Αν δεν προχωρήσετε σε διόρθωση του ποσού, μπορείτε να συνεχίσετε την υποβολή της δήλωσής σας, η οποία θα εκκαθαριστεί αφού προσκομίσετε αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη ΔΟΥ. Γνωρίζετε αν η Εφορία διασταυρώνει με κάποιον τρόπο αυτά τα στοιχεία (π.χ., μέσω ΑΧΕ ή Αποθετηρίου); Μπορώ να υπολογίσω τα μερίσματα και τις πωλήσεις μετοχών που έκανα το 2013 αλλά δεν μπορώ να υπολογίσω κέρδη/ζημιές καθώς οι αγορές είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και τμηματικά. Θεωρώ πάντως ότι το ποσό ΧΧΧ,ΧΧ που αναφέρει το σύστημα είναι μικρότερο με βάση στοιχεία κτήσης που έχω για ορισμένες από τις πωληθείσες μετοχές και υπολογίζοντας με μέση τιμή κτήσης (ΜΤΚ). Για αυτές που δεν έχω στοιχεία πιθανολογώ ότι οι πωλήσεις έγιναν με κέρδος ή μικρή ζημιά. Επικοινώνησα με τη χρηματιστηριακή και με ενημέρωσαν ότι δίνουν σχετική βεβαίωση μόνο για τα μερίσματα που είναι μικρότερα του ποσού ΧΧΧ,ΧΧ. Αν δεν βγάλω άκρη, λέω να βάλω στον κωδικό 659 το ποσό (ΧΧΧ,ΧΧ) που μου εμφανίζει το Taxis ως ελάχιστο. Συμφωνείτε;».

  Απάντηση:
  Αποψη της στήλης είναι ότι στον κωδικό 659 θα πρέπει να γράψετε το ποσό που εμφανίζεται στο Taxis το οποίο προέρχεται από διασταυρώσεις. Θα καταβάλετε και μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης.
  Τα ποσά των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης


  Ο κ. Γιώργος Δουδίνας ερωτά:

  «Πού μπαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές (προαιρετική ασφάλιση ΙΚΑ) που ως το 2013 έμπαιναν στον κωδικό 053 για περιστασιακά εργαζόμενο και αμειβόμενο με απόδειξη δαπανών;».

  Απάντηση:
  Στους κωδικούς 053-054 γράφονταν ως και το οικονομικό 2013 τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονταν σε ασφαλιστικά ταμεία, τα ποσά των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης, καθώς και τα ποσά εξαγοράς προϋπηρεσίας. Οι πιο πάνω κωδικοί δεν υπάρχουν στο έντυπο της δήλωσης οικονομικού έτους 2014 διότι οι πιο πάνω εκπτώσεις καταργήθηκαν.
  Δήλωση επιδόματος πολύτεκνης μητέρας
  Η κυρία Εφη Μελέτη ερωτά:

  «Θα ήθελα να ρωτήσω αν το επίδομα τέκνων που πήραμε το 2013 από τον ΟΓΑ πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρισθεί στη φορολογική δήλωση και, αν ναι, στους κωδικούς 659-660 είναι το σωστό; Επειδή έχω κάνει οριστική υποβολή στη φορολογική δήλωση οικ. έτους 2014 και το παραπάνω επίδομα δεν το έβαλα, πώς μπορώ να κάνω τροποποίηση αν είναι υποχρεωτικό να καταχωρισθεί;».

  Απάντηση:
  Το επίδομα πολύτεκνης μητέρας και  τρίτου παιδιού γράφονται στους κωδικούς 659-660. Εφόσον έχετε υποβάλει τη δήλωση του οικονομικού έτους 2014, θα υποβάλετε τροποποιητική.
  Εξοδα νοσηλείας και φαρμακευτικής περίθαλψης


  Ο κ. Αγγελος Αντωνάτος ερωτά:

  «Είναι ακριβές ότι στις εφετινές δηλώσεις οι αποδείξεις για αγορά φαρμάκων θα περιλαμβάνονται στις ιατρικές δαπάνες;».

  Απάντηση:
  Στη διάταξη του άρθρου 9 του ΚΦΕ (Ν. 2238/1994), όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4110/2013, οριζόταν ότι στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης περιλαμβάνονται και τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε αυτά. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 9 του ΚΦΕ ορίζεται ότι στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται και τα έξοδα για ιατρική περίθαλψη γενικά. Η ίδια διάταξη επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 18 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) που ισχύει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2014 και μετά.
  Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος


  Ο κ. Θεόδωρος Χριστός ερωτά:

  «Ποιοι υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση εφέτος;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, υπόχρεος υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξαρτήτως αν αποκτά εισόδημα ή όχι, με εξαίρεση τα πρόσωπα που θεωρούνται προστατευόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ. Ακόμη υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα ή εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ΚΦΕ (Ν. 2238/1994), δηλαδή στο σύστημα των αντικειμενικών δαπανών και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
  Η δήλωση της ψιλής κυριότητας ακινήτου  

  Ο κ. Μηνάς Παραλυκίδης ερωτά:

  «Ο πεθερός μου με δωρεά εν ζωή το 1998 άφησε στον γιο μου, που γεννήθηκε το 1992, την ψιλή κυριότητα από μια μονοκατοικία 65 τ.μ. σε ένα χωριό της Ελασσόνας. Την επικαρπία την άφησε στην κόρη του και η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία δηλώθηκαν στο Ε9. Επίσης δηλώνεται και εισόδημα 100 ευρώ μηνιαίως από το ενοίκιο του εν λόγω σπιτιού. Εφέτος θα πρέπει να ξανακάνουμε Ε9 και να δηλωθεί ξανά η ψιλή κυριότητα στο όνομα του γιου, που πλέον είναι 22 ετών, φοιτητής και προστατευόμενός μας; Η δήλωση θα φέρει τεκμαρτό εισόδημα, άρα και φόρο, στο όνομα του γιου μου. Εχω τρία παιδιά: ο ένας γενν. 1989, μεταπτυχιακός φοιτητής ακόμη, εφέτος προστατευόμενος, 1992 ο εν λόγω και 2001 μαθήτρια γυμνασίου».

  Απάντηση:
  Εφόσον δεν έχετε καμία μεταβολή στην περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση, δεν έχετε υποχρέωση να υποβάλετε ξανά το Ε9. Ο γιος σας ως ψιλός κύριος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση. Ούτε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχει εφόσον είναι προστατευόμενο μέλος.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία