Την παραχώρηση αιγιαλού και παραλιών στην Κυπαρισσία και στην Ελαφόνησο αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Πρόκειται για τις «Θίνες Κυπαρισσίας», καθώς και τις παραλίες Παναγία, Πούντα, Σαρακήνικο και Σίμος της Ελαφονήσου, περιοχές οι οποίες ανήκουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Μάλιστα, οι παραλίες Σίμος και Σαρακίνικο βρίσκονται στη λίστα των εκτάσεων που αναμένεται να βγάλει στο «σφυρί» το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου).
Οι αποφάσεις του υπουργείου, που υπογράφονται από τη γενική γραμματέα κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, θέτουν τους όρους για την τοποθέτηση καθισμάτων, ομπρελών θαλάσσης και την εγκατάσταση φορητών κατασκευών. Ειδικά για την περιοχή της Κυπαρισσίας, η οποία αποτελεί τόπο ωοτοκίας της προστατευόμενης θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, τίθενται περιορισμοί ως προς την τοποθέτηση των υποδομών. Ωστόσο, είναι αβέβαιο αν οι αποδυναμωμένες αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για την τήρηση του νόμου στις συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή το Λιμενικό και η Δημοτική Αστυνομία, θα καταφέρουν να αποτρέψουν καταστροφικές για το φυσικό περιβάλλον δραστηριότητες. Και αυτό διότι απαιτείται 24ωρη αστυνόμευση προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόλυτη προστασία των συγκεκριμένων ακτών π.χ. από επιτηδείους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να διοργανώσουν νυχτερινά πάρτι.
Ειδικότερα, στην περιοχή της Κυπαρισσίας παραχωρείται η απλή χρήση αιγιαλού στις παραλίες Μπούκα, Αγιαννάκη, Βουνάκι, Μπραζέρι, Καλού Νερού, Σεργιάνι, Καρτελάς-Βλάχου και το βόρειο τμήμα της παραλίας «Camping» για να τοποθετηθούν καθίσματα και ομπρέλες θαλάσσης, πύργος ναυαγοσώστη και πάγκοι μικροπωλητών, χωρίς ρόδες και σταθερή βάση.
Ως προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, τίθενται:
 • Η διασφάλιση της καθαριότητας του χώρου και η αποκομιδή των απορριμμάτων από τον Δήμο.
 • Η εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού χημικών τουαλετών για την εξυπηρέτηση των κολυμβητών, μακριά από τους διαδρόμους ωοτοκίας.
 • Η ακριβής οριοθέτηση των τμημάτων της παραλίας όπου θα τοποθετηθούν οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες, η οποία θα πρέπει να γίνει με τη συνεργασία της οργάνωσης ΑΡΧΕΛΩΝ. Συνίσταται η εξασφάλιση απόστασης ίσης ή μεγαλύτερης των τριών μέτρων μεταξύ τους. Η άμμος ανάμεσα σε ομπρέλες και ξαπλώστρες δεν θα πρέπει να καλύπτεται από ξύλινους διαδρόμους.
 • Η υποχρέωση συγκέντρωσης των ξαπλωστρών (χωρίς σύρσιμο) με τη δύση του ηλίου επιβάλλεται να γίνεται σε σημείο εκτός της αμμώδους παραλίας. Δεν πρέπει να επανατοποθετούνται πριν από τις 9.30 π.μ.
 • Η εξασφάλιση ελεύθερης ζώνης πλάτους πέντε μέτρων στην κορυφή της παραλίας όπου οι χελώνες θα μπορούν να φτιάξουν τις φωλιές τους. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΥΠΕΚΑ, λόγω του έντονου κυματισμού που γενικά υπάρχει στην περιοχή, ο οποίος δεν επιτρέπει την τοποθέτηση των επίπλων θαλάσσης σε κοντινή απόσταση από την άκρη του νερού, τα έπιπλα θαλάσσης μπορούν να τοποθετούνται και στην κορυφή της παραλίας υπό τον όρο να μετακινούνται σε άλλη θέση αν βρίσκεται φωλιά χελωνών σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων.
 • Το πλύσιμο των ξαπλωστρών εκτός της παραλίας.
 • Ο χειρονακτικός καθαρισμός της παραλίας κατά την περίοδο αναπαραγωγής της χελώνας.
Ακόμη, μετά τη δύση του ηλίου θα πρέπει να απομακρύνονται από την παραλία οι πάγκοι των μικροπωλητών αλλά και οι λουόμενοι. Σε ό,τι αφορά τις πρόχειρες ξύλινες κατασκευές που βρίσκονται στην παραλία του Καλού Νερού, το ΥΠΕΚΑ επισημαίνει ότι πρέπει να κατεδαφιστούν, σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα Αρσης Αυθαιρέτων της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Μεσσηνίας.
Ομπρέλες και στην Ελαφόνησο
Χρήση αιγιαλού και παραλίας προκειμένου να εγκατασταθούν δραστηριότητες οι οποίες θα εξυπηρετούν τους λουομένους επιτρέπεται και σε παραλίες της Ελαφονήσου. Ειδικότερα, προβλέπονται:
 • Ομπρέλες και ξαπλώστρες σε 200 τ.μ. της παραλίας Παναγία.
 • Καντίνα 70 τ.μ. στην παραλία Πούντα. Απαγορεύεται η χρήση WC και η τοποθέτηση φωτισμού. Δεν θα πρέπει να λειτουργεί μετά τη δύση του ηλίου.
 • Ομπρέλες και ξαπλώστρες σε τέσσερα σημεία της παραλίας Σαρακήνικο, συνολικής έκτασης 1.400 τ.μ.
 • Ομπρέλες και ξαπλώστρες σε δύο σημεία της παραλίας Σίμος, συνολικής έκτασης 600 τ.μ.
Οι κατασκευές δεν θα έχουν μόνιμη θεμελίωση. Η καθαριότητα των χώρων και η αποκομιδή των απορριμμάτων θα διασφαλίζονται από τον Δήμο. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία του καθαρισμού δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα εναπομείναντα τμήματα αμμοθινών, τη φυσική βλάστηση, τις πέτρες που βρίσκονται ανάμεικτες με την άμμο, καθώς τα συγκεκριμένα στοιχεία προστατεύουν την ακτή από τη διάβρωση.
Επίσης, το ΥΠΕΚΑ υποδεικνύει τον δήμο ως αρμόδιο για την «την αποφυγή της αισθητικής υποβάθμισης και αλλοίωσης του περιβάλλοντος, την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών, καθώς και τον έλεγχο της φωτορρύπανσης και ηχορρύπανσης». Στις συγκεκριμένες παραλίες θα απαγορεύεται η οργάνωση beach parties και μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων.

Τι απαντά το ΥΠΕΚΑ

«Οι εν λόγω αποφάσεις δεν έχουν καμία σχέση με παραχώρηση ιδιοκτησίας των περιοχών προς ΤΑΙΠΕΔ ή οποιουσδήποτε άλλους.

Πρόκειται για πάγια διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τον αιγιαλό και παραλία (ν. 2971/2001), που προβλέπεται κι εφαρμόζεται στην αρχή κάθε τουριστικής περιόδου. Με αυτήν, εξασφαλίζεται ότι σε προστατευόμενες περιοχές και ευπαθή οικοσυστήματα θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται και η πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα με ποιοτικούς όρους.

Με τις αποφάσεις αυτές, πού εκδίδονται μετά από σχετικό αίτημα συνήθως των οικείων Δήμων, το ΥΠΕΚΑ παρέχει σύμφωνη γνώμη για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας, όταν οι προς παραχώρηση χώροι εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές (π.χ. περιοχές δικτύου Natura 2000), προκειμένου να ασκηθούν δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, με εγκαταστάσεις που δεν είναι μόνιμες και απομακρύνονται στο τέλος της τουριστικής περιόδου.

Στις περιπτώσεις αυτές, το ΥΠΕΚΑ γνωμοδοτεί κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών αιτημάτων και εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων στο ευαίσθητο οικοσύστημα των περιοχών από την άσκηση των δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στα εν λόγω αιτήματα. Για τον λόγο αυτόν, εξάλλου, στις αποφάσεις αυτές τίθενται και αυστηροί όροι, που πρέπει να τηρούνται από τους ΟΤΑ και από όσους συνάψουν τη σχετική σύμβαση μίσθωσης για την απλή χρήση του χώρου.

Σημειώνεται ότι τέτοιας μορφής αποφάσεις εκδίδονται κάθε χρόνο για όλες τις προστατευόμενες περιοχές, στις οποίες πρόκειται να παραχωρηθεί απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για άσκηση δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή κοινού.

Οι αναφερθείσες στο δημοσίευμα του Βήματος αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ για την παραχώρηση για απλή χρήση εκτάσεων στις παραλίες Κυπαρισσίας και Ελαφονήσου, συνιστούν ακριβώς την παραπάνω κατά τον νόμο σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου ΠΕΚΑ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τις παραλίες της Κυπαρισσίας είχε εκδοθεί και το έτος 2013 αντίστοιχη απόφαση με τους ίδιους όρους χρήσης και προστασίας, ενώ για την Ελαφόνησο δεν είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα στο ΥΠΕΚΑ την περσινή χρονιά».

HeliosPlus