Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγαν ο τέως πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) Γιάννης Αλαβάνος και άλλοι 53 Αθηναίοι κατά του σχεδίου πεζοδρόμησης της οδού Πανεπιστημίου. Η συζήτηση της προσφυγής θα συζητηθεί με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους στις 19 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι «54» ζητούν να ακυρωθεί ως παράνομη και αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για «την ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου και την επέκταση του τραμ σε συναφείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του κέντρο της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου».

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της Αθήνας και έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου που ενέκρινε το ρυθμιστικό σχέδιο των Αθηνών και την υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με τους «54», η πεζοδρόμηση είναι αντίθετη τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην εθνική νομοθεσία, καθώς πριν από την έκδοση της επίμαχης υπουργικής απόφασης δεν προηγήθηκε στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά ούτε συντάχθηκε μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων.