Τέσσερις βασικοί τομείς της οικονομίας οι άξονες του πολυνομοσχεδίου

Με την ρύθμιση του γάλακτος να επισκιάζει την συνολική παρουσίαση της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης έδωσε στη δημοσιότητα το σχετικό νομοσχέδιο – υπό την μορφή άρθρου στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Με την ρύθμιση του γάλακτος να επισκιάζει την συνολική παρουσίαση της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης έδωσε στη δημοσιότητα το σχετικό νομοσχέδιο – υπό την μορφή άρθρου στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης και την εισηγητική έκθεση.

Στόχος όπως είπε είναι να πέσουν οι τιμές των προιόντων και των υπηρεσιών. Οι αλλαγές αφορούν σε τέσσερις βασικούς τομείς της αγοράς: στον τουρισμό, την επεξεργασία τροφίμων, τα οικοδομικά υλικά και το λιανικό εμπόριο.

Πρόκειται για τομείς όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, όπως είπε ο κ.Χατζηδάκης, αντιπροσωπεύουν το 1/5 περίπου του ΑΕΠ και αφορούν πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
Ωστόσο, παρατήρησε, στους κλάδους διαμορφώθηκε με μια σειρά από διατάξεις εδώ και δεκαετίες, ένα πλέγμα υπερβολικής προστασίας, με πολύ αρνητικά αποτελέσματα για όλους: για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές, την οικονομία συνολικά.
Διότι μπορεί ορισμένοι -κατά περίπτωση- να θεωρούσαν πως με τις στρεβλώσεις κέρδιζαν την μάχη της δικής τους ομάδας πίεσης, αλλά, στην πραγματικότητα, όλοι μαζί χάναμε τον πόλεμο.
«Με το σημερινό νομοσχέδιο που ενισχύει τον ανταγωνισμό στην αγορά, σπάμε τα άλατα δεκαετιών» τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «καταργούμε εκατοντάδες στρεβλώσεις στην οικονομία και τα νομοθετημένα καρτέλ, που προστάτευαν τους λίγους εις βάρος των πολλών. Έτσι, και με αυτή τη μεταρρύθμιση, θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των υφιστάμενων επιχειρήσεων και θα δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις, ενισχύοντας την παραγωγική μας βάση και συνολικά, την ανταγωνιστικότητα της χώρας».
Τελικώς, στο νομοσχέδιο, «έχουμε αξιοποιήσει τη συντριπτική πλειονότητα των προτάσεων του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα υιοθετήσαμε το 82% περίπου των προτάσεων -όπως είχαμε πει εξαρχής- ενώ ένα 8% αφορά αλλαγές που έγιναν με βάση τις κυβερνητικές αποφάσεις (π.χ. γάλα και φάρμακα).
Ένα 5% των προτάσεων, επίσης, θα εξετασθεί στο γενικότερο πλαίσιο των εισφορών υπέρ τρίτων που το χειρίζεται το υπουργείο Οικονομικών και θα εξετασθεί μέχρι το τέλος του έτους».
Οι ρυθμίσεις
1. Ως προς τα Φάρμακα και τα Φαρμακεία:
1. Καταργούνται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ φαρμακείων, ενώ διατηρούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια.
2. Καταργείται το υποχρεωτικό ποσοστό 50% που έπρεπε να κατέχει ο αδειούχος φαρμακοποιός στην κοινή εταιρία με άλλο φαρμακείο ή φαρμακαποθήκη.
Τα ποσοστά συμμετοχής σε εταιρείες φαρμακείων ή φαρμακαποθηκών θα καθορίζονται στο εξής ελεύθερα.
3. Επιτρέπεται σε φαρμακοποιούς να ιδρύουν ή να διευθύνουν περισσότερα του ενός φαρμακεία.
4. Αίρεται η απαγόρευση της συστέγασης φαρμακείων ή φαρμακοποιών με άλλα καταστήματα.
5. Καταργείται το ελάχιστο εμβαδόν φαρμακαποθήκης και του χώρου εξυπηρέτησης του κοινού («φαρμακοπωλείου») σε περιπτώσεις συστέγασης φαρμακείων.
6. Απελευθερώνονται προς τα κάτω οι τιμές των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), με κατάργηση του εγγυημένου περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων.
Οι ανώτατες τιμές των ΜΗΣΥΦΑ διατηρούνται στα σημερινά επίπεδα και ύστερα από τρίμηνο θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης που θα διαμορφωθεί στην αγορά.
Τα νέα ΜΗΣΥΦΑ που θα τεθούν σε κυκλοφορία στο εξής θα διατίθενται σε ίδιες ή χαμηλότερες τιμές εφόσον υπάρχουν ήδη κυκλοφορούντα με όμοιες δραστικές ουσίες, περιεκτικότητες και φαρμακοτεχνικές μορφές.
Για όσα δεν υπάρχουν όμοιες δραστικές ουσίες, η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων χωρών -μελών της Ε.Ε.
7. Απελευθερώνεται το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων για τις έξι ημέρες της εβδομάδας (εκτός Κυριακής).
Παραμένει φυσικά ο θεσμός των εφημεριών και έτσι διασφαλίζεται πως πάντοτε θα υπάρχει διαθέσιμο φαρμακείο για το κοινό, όπως ισχύει σήμερα.
Ως προς την απελευθέρωση του ωραρίου οι φαρμακοποιοί θα έχουν δύο επιλογές:
α) προκειμένου να περιλαμβάνεται ένα φαρμακείο στον κατάλογο των εφημερευόντων, το διευρυμένο ωράριο θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ώρες της εφημερίας και θα πρέπει επίσης να γνωστοποιείται εκ των προτέρων και να τηρείται υποχρεωτικά.
Εξυπακούεται ότι τα φαρμακεία θα μπορούν να λειτουργούν επιπλέον ώρες, πέρα από το ωράριο της εφημερίας.
β) η δεύτερη επιλογή είναι, τα φαρμακεία να λειτουργούν όσες ώρες επιλέγει ο φαρμακοποιός, χωρίς περαιτέρω δεσμεύσεις.
Στην περίπτωση αυτή δεν θα περιλαμβάνονται στην λίστα των εφημερευόντων.
8. Προβλέπεται ρητώς ότι βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής μπορούν να πωλούνται και εξ αποστάσεως (μέσω Ίντερνετ).
9. Ως ΜΗΣΥΦΑ θα χαρακτηρίζονται στο εξής τα φάρμακα που κυκλοφορούν σε τρεις χώρες – μέλη της ΕΕ ως τέτοια (αντί για πέντε).
2. Ως προς τα καύσιμα:
10. Καταργείται σειρά ρυθμίσεων οι οποίες περιορίζουν τον ανταγωνισμό.
Μεταξύ άλλων:
· επιτρέπεται σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς και Κοινοπραξίες να διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους,
· καταργούνται οι περιορισμοί στη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης από πωλητές χωρίς αποθηκευτικούς χώρους,
· κατοχυρώνεται δικαίωμα των πρατηριούχων να κάνουν εισαγωγές καυσίμων,
· αίρεται η απαγόρευση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης από πρατήρια των εθνικών οδών.
Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι στις εγκαταστάσεις διακίνησης των καυσίμων να λειτουργεί σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών.
11. Καταργείται η υποχρέωση των πρατηρίων χωρίς αποκλειστική σύμβαση συνεργασίας με εταιρία εμπορίας να αναρτούν την πινακίδα «ΑΠ-Ανεξάρτητο Πρατήριο».
3. Ως τα περίπτερα και τα κυλικεία:
12. Αποσαφηνίζεται το καθεστώς χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και κυλικείων.
Παραμένει ο περιορισμός που προβλέπει ότι το 30 % των θέσεων περιπτέρων παραχωρούνται ύστερα από κλήρωση σε άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους, με εισοδηματικά κριτήρια.
Αποσαφηνίζεται το καθεστώς διάθεσης προϊόντων καπνού με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας (απαγόρευση πώλησης σε ανήλικους, απαγόρευση διαφήμισης, απαγόρευση καπνίσματος σε συγκεκριμένους χώρους, κλπ.)
4. Ως προς τα βιβλία:
13. Απελευθερώνονται οι τιμές των βιβλίων.
Εξαίρεση αποτελούν τα λογοτεχνικά βιβλία, για τα οποία διατηρείται η ενιαία τιμή μόνο για την πρώτη έκδοση και με ανώτατο χρονικό όριο τα δύο χρόνια.
Υπενθυμίζω: το καθεστώς της ενιαίας τιμής σημαίνει ότι οι λιανέμποροι δεν μπορούν να κάνουν έκπτωση πάνω από 10% επί της τιμής που ορίζει ο εκδότης.
Επίσης, στα λογοτεχνικά έργα σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 2121/1993 περιλαμβάνονται:
διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα, ποιήματα, δοκίμια, κριτικά δοκίμια, θεατρικά έργα, ταξιδιωτικά έργα, βιογραφίες. Στην έννοια του βιβλίου περιλαμβάνονται τα CD, DVD που αναπαράγουν το περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου καθώς και τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-book).
Επομένως: για όλες τις άλλες κατηγορίες βιβλίων, αλλά και για τις επόμενες εκδόσεις των λογοτεχνικών, οι τιμές απελευθερώνονται.
14. Παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης περισσότερων εκθέσεων βιβλίων.
5. Ως προς τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές:
15. Εφαρμόζεται πιλοτικά, για ένα χρόνο σε τρεις τουριστικές περιοχές τουλάχιστον, η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους.
Οι περιοχές θα καθοριστούν ύστερα από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και μετά από προτάσεις που θα υποβληθούν από την πλευρά τους.
Υπήρχε σχετική πρόταση του ΟΟΣΑ για πλήρη απελευθέρωση ή εναλλακτικά, αυτή που μόλις σας είπα.
Προωθούμε τη συγκεκριμένη επιλογή γιατί αφενός τα αποτελέσματα από τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές ήταν πολύ θετικά και επίσης, διότι θέλουμε να ενισχύσουμε τον τουρισμό.
Επομένως, θα δοκιμάσουμε πιλοτικά για ένα χρόνο σε τρεις τουριστικές περιοχές και θα προχωρήσουμε, κρίνοντας από τα αποτελέσματα.
6. Ως προς τις εκπτώσεις και τις προσφορές:
16. Θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις, που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά από διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους.
Θα ρυθμίζει μεταξύ άλλων, τον τρόπο αναγραφής των τιμών κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, τις χρονικές περιόδους των προσφορών, κ.α.
Δεν αλλάζουν οι τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι που θεσπίστηκαν με το νόμο 4177/2013.
(δηλαδή: από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου οι τακτικές, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες).
17. Καταργείται ο περιορισμός στην περίπτωση διενέργειας προωθητικών ενεργειών, σύμφωνα με τον οποίο η αξία του προϊόντος που δίδεται ως δώρο πρέπει να είναι μικρότερη της αξίας του κύριου προϊόντος.
18. Καταργείται η απαγόρευση διενέργειας εκπτώσεων στα καταστήματα stock και outlet.

7. Ως προς τα απορρυπαντικά :
19. Καταργείται η σύνθετη διαδικασία γνωστοποίησης της χημικής σύνθεσης των απορρυπαντικών στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Μέχρι τώρα, η σύνθετη αυτή διαδικασία -και το αντίστοιχο παράβολο που πληρωνόταν- περιόριζε τον ανταγωνισμό και ωθούσε ψηλά τις τιμές.
Αφενός απέτρεπε τις εισαγωγές απορρυπαντικών καθώς οι εισαγωγείς όφειλαν να καταθέτουν έναν τεράστιο φάκελο με στοιχεία που ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούν, και μάλιστα για προϊόντα ήδη εγκριμένα από άλλες χώρες της Ε.Ε.
Αφετέρου φόρτωνε με υπερβολικό κόστος τους Έλληνες παραγωγούς, καθώς έπρεπε σε κάθε αλλαγή σύνθεσης να διεκπεραιώνουν όλη αυτή τη διαδικασία, πέρα από τους υπόλοιπους αναγκαίους ελέγχους.
Με τη νέα διάταξη και την απλή ηλεκτρονική γνωστοποίηση χωρίς παράβολο, μειώνουμε το κόστος και καταργούμε περιττά διοικητικά εμπόδια.
Επομένως, ενισχύεται ο ανταγωνισμός, με θετική επίδραση στις τιμές για τον καταναλωτή.
8. Ως προς τις ανώτατες τιμές (ΔΙΕΠΠΥ):
20. Αποσαφηνίζεται ότι οι ανώτατες τιμές πώλησης για τα προϊόντα (νερό, τοστ, καφές, τσάι) που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση για τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ ισχύουν περιοριστικά στους χώρους που προβλέπει η ίδια απόφαση (αεροδρόμια, πλοία, γήπεδα, αρχαιολογικοί χώροι, κλπ.), για την αποφυγή παρεξηγήσεων.

9. Ως προς το ψωμί:
21. Ορίζεται ρητά ότι το ψωμί και τα αρτοπαρασκευάσματα θα ζυγίζονται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή σε όλα τα σημεία πώλησης.
22. Καταργούνται οι προκαθορισμένες ποσότητες και το προκαθορισμένο βάρος πώλησης άρτου και αρτοσκευασμάτων.
Στις πινακίδες θα αναγράφεται η τιμή ανά κιλό και συμπληρωματικά , στα προϊόντα που πωλούνται συνήθως με το κομμάτι (π.χ. κουλούρια τύπου Θεσσαλονίκης) και η τιμή ανά τεμάχιο.
23. Επιτρέπεται η πώληση ψωμιού από όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών εφόσον εφοδιαστούν με άδεια πρατηρίου και με την επιφύλαξη τήρησης των υγειονομικών διατάξεων και των διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών.
Εξαιρούνται κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία, ιχθυοπωλεία και περίπτερα, στα οποία δεν μπορεί να πωλείται ψωμί.
24. Καταργείται η υποχρέωση των αρτοποιείων να τηρούν αποθέματα αλεύρων, καυσίμων και αλατιού για την παραγωγή ψωμιού τριών ημερών το καλοκαίρι και μιας εβδομάδας τις υπόλοιπες εποχές.
25. Καταργείται η αναχρονιστική διάταξη περί ελάχιστης δυναμικότητας παραγωγής για τους αρτοποιούς της πρωτεύουσας.
26. Καταργείται η εισφορά που επιβάλλεται σε κάθε αγορά αλεύρου υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης αρτοποιών.
27. Προβλέπεται η έκδοση σύγχρονου κώδικα καλών πρακτικών για τρόφιμα-ποτά με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς.
Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, η ανάδειξη των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή.
10. Ως προς το γάλα:
28. Το γάλα θα διακρίνεται πλέον σε «παστεριωμένο γάλα» και σε «γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας».
29. Αίρεται ο νομικός περιορισμός της ανώτατης διάρκειας συντήρησης του γάλακτος παστερίωσης και ορίζεται ότι η διάρκεια συντήρησης τόσο για το παστεριωμένο όσο και για το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας θα καθορίζεται με βάση τη μέθοδο παστερίωσης σε κάθε βιομηχανία, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
30. Στη συσκευασία κάθε προϊόντος, θα πρέπει να αναγράφονται: η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης καθώς και η διάρκεια «ζωής» όπως λέμε: π.χ. «γάλα 5 ημερών», «γάλα 7 ημερών» κλπ.
31. Θεσπίζεται νέα κατηγορία γάλακτος, το «γάλα ημέρας» που συσκευάζεται σε διάστημα 24 ωρών από το άρμεγμα και χωρίς τη διαδικασία της «θέρμισης» που περιορίζει τη θρεπτική του αξία.
Η διάρκεια συντήρησής του δεν θα υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης.
Αυτή η αλλαγή σε συνδυασμό με το ελληνικό σήμα που εισάγουμε, ενισχύει τους Έλληνες παραγωγούς.
11. Ως προς το ελαιόλαδο:
32. Επιτρέπεται για λόγους οικονομίας κλίμακος η διακίνηση ελαιολάδου σε συσκευασίες 10, 20, 25 και 50 λίτρων αποκλειστικά για κατανάλωση σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.

12. Ως προς τα Δομικά Υλικά:
33. Αίρεται η υποχρέωση διακίνησης χύδην τσιμέντου από χώρες της ΕΕ μέσω των Κέντρων Διανομής, υπό προϋποθέσεις και εφόσον διασφαλίζεται ο έλεγχος της ποιότητας του προϊόντος.
Ο εισαγωγέας μπορεί να τα διαθέτει απευθείας χωρίς το επιπλέον κόστος της μεταφοράς στο Κέντρο Διανομής, αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις π.χ. το τσιμέντο να μεταφέρεται με σφραγισμένο μεταφορικό μέσο, να προορίζεται για ίδια χρήση και να μη μεσολαβεί στάδιο αποθήκευσης.
34. Αίρονται οι προϋποθέσεις περί ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου -που ήταν 500.000 ευρώ- και περί ελάχιστου όγκου των αποθηκευτικών χώρων – που ήταν 2.000 κυβικά μέτρα- που απαιτείται να έχουν οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας Ασφάλτου.
35. Ευθυγραμμίζεται η διάρκεια της άδειας λειτουργίας των μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών με τη διάρκεια της άδειας εκμετάλλευσης του λατομείου.
36. Περιορίζονται μια σειρά από διοικητικά βάρη, όπως η υποχρέωση υποβολής στοιχείων για τιμές, εξαγωγές, κλπ. από τα λατομεία.
37. Θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια για τον υπολογισμό των αναλογικών μισθωμάτων σε λατομεία αδρανών υλικών, καταργώντας το μέχρι σήμερα ασαφές και ενδεχομένως αδιαφανές, καθεστώς.
38. Καταργείται η επιβάρυνση 2% επί της τιμής πώλησης τσιμέντου υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντων.
13. Ως προς τον Τουρισμό:
39. Καταργούνται περιορισμοί για ίδρυση ξενοδοχείων, κέντρων αθλητικού και προπονητικού τουρισμού, κέντρων θαλασσοθεραπείας, συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων. (π.χ. χιλιομετρικές αποστάσεις, δυναμικότητα κλινών, κ.α.)
40. Καταργείται η έγκριση καταλληλότητας του ΕΟΤ για το οικόπεδο ή γήπεδο τουριστικής εγκατάστασης.
41. Αίρονται περιορισμοί ως προς την εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης.
Συγκεκριμένα, καταργείται το ελάχιστο όριο κυβισμού των αυτοκινήτων που είναι 1.500 κ.εκ. και η ελάχιστη διάρκειας μίσθωσης από 12 ώρες που είναι σήμερα, μειώνεται σε 6 ώρες.
42. Εξομοιώνονται παλαιοί και νέοι επαγγελματίες ως προς τη δυνατότητα απόκτησης τουριστικών λεωφορείων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων.
43. Καταργείται η υποχρέωση γνωστοποίησης, θεώρησης και έγκρισης τιμών από τις τουριστικές επιχειρήσεις προς τον ΕΟΤ και το ΞΕΕ, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές περιορίζουν τον ανταγωνισμό.
44. Αίρεται ο περιορισμός ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής σε αλιευτικούς λιμένες ή καταφύγια, εφόσον σε απόσταση μικρότερη των 5 ναυτικών μιλίων λειτουργεί τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής, διευκολύνοντας το θαλάσσιο τουρισμό.
45. Εξισώνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις, παλιές και νέες ως προς τις προϋποθέσεις διάθεσης υγρών αποβλήτων.
Για την ομαλή μετάβαση των υφιστάμενων επιχειρήσεων στο νέο καθεστώς, παρέχεται μεταβατική περίοδος 18 μηνών.
46. Επεκτείνεται η δυνατότητα διαδικτυακών τουριστικών γραφείων να παρέχουν όσες υπηρεσίες παρέχουν τα τουριστικά γραφεία με φυσική παρουσία.
47. Εξομοιώνονται παλιές και νέες εγκαταστάσεις ως προς τους όρους δόμησης που εφαρμόζονται σε περίπτωση επέκτασης.

14. Και τέλος, προβλέπονται ορισμένες γενικές ρυθμίσεις:
48. Αίρονται εμπόδια για τη συγχώνευση και το διαχωρισμό εγκαταστάσεων.
Ένα παράδειγμα, μεταξύ άλλων: μέχρι σήμερα δύο εταιρίες στην Αττική -ας πούμε: κατασκευαστικές- προκειμένου να συγχωνευθούν έπρεπε να λειτουργούν οι δύο επί μια τριετία.
Αυτό καταργείται.
49. Ορίζεται ρητά η δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς με Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης ευπαθών και μη ευπαθών προϊόντων με την προϋπόθεση ύπαρξης ειδικών διαχωριστικών για τη στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από το άλλο.
50. Καταργείται η υποχρέωση ύπαρξης χώρου στάθμευσης για τις εταιρίες φορτηγών ΔΧ, παλιές και νέες.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk