Το «ΔΙΚΤΥΟ» για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, διοργανώνει την Τετάρτη 5 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Hotel Royal Olympic (Μετρό Ακρόπολη) και ώρα 11:30 πμ,
workshop με τη συμμετοχή του ιδρύματος Bruegel και με τίτλο:
«Aπό το φόβο της εξόδου από το ευρώ, στο μίτο της εξόδου από την κρίση».

Σκοπός του ΔΙΚΤΥΟΥ είναι μέσα από συγκεκριμένες επεξεργασίες, να συνταχθεί η πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας βασισμένη στα συμπεράσματα και τις προτάσεις μελετών και ημερίδων όπως αυτή.
Το workshop θα αποτελείται από τις εξής ενότητες:
1. Η βιωσιμότητα του χρέους και οι προτάσεις για την επίτευξη της
  • Τι σημαίνει μία νέα αναδιάρθρωση; Ποιες είναι οι ρεαλιστικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της;
  • Σύμφωνα με την προηγούμενη ιστορική εμπειρία, ποια θα ήταν η πλέον ενδεδειγμένη λύση για μία ριζική επίλυση του προβλήματος του χρέους;
  • Ποιος είναι ο ελάχιστος κοινός συναινετικός παρανομαστής που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εθνικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης για το ελληνικό χρέος;
2. Η θεσμική αναγέννηση
  • Η χώρα έχει ανάγκη από αυτονόητες αλλαγές στο επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας των θεσμών της. Το πολιτικό σύστημα, το φορολογικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση, το ασφαλιστικό σύστημα είναι οι βασικοί τομείς όπου οι θεσμικές αλλαγές είναι κατά κοινή ομολογία αναγκαίες για την επανεκκίνηση και την ανάταση της χώρας.
  • Πώς μπορούμε να χτίσουμε την απαραίτητη συναίνεση στους παραπάνω τομείς;
  • Ποιες είναι οι εκ των ων ουκ άνευ αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν και πώς θα δώσουν ώθηση στη χώρα;
3. Οι τομείς ευκαιρίας ανάπτυξης της χώρας
  • Παραδοσιακά η χώρα διέθετε συγκεκριμένους τομείς ώθησης της οικονομίας της. Κάποιοι έχουν μετασχηματιστεί, κάποιοι έχουν ατονήσει και άλλοι έχουν προκύψει.
  • Σε ποιους παραδοσιακούς και καινοφανείς τομείς μπορεί η χώρα να στηρίξει το νέο της αναπτυξιακό μοντέλο;
  • Ποιοι είναι οι δυνατοί τρόποι χρηματοδότησης τους;
Το τελικό κείμενο που θα προκύψει θα μοιραστεί στα κόμματα, τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στο διάλογο.