Τα προβλήματα καθαριότητας αποτέλεσαν το 2013 την κυριότερη αιτία καταγγελιών στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων. Την ίδια στιγμή η Διεύθυνση Καθαριότητας υπήρξε και παραμένει η υπηρεσία με την ταχύτερη και καλύτερη ανταπόκριση στην επίλυση των προβλημάτων.

Η μεγαλύτερη εκκρεμότητα του δήμου απέναντι στους πολίτες του αποτελεί η διευθέτηση των οικονομικών διαφορών τους, οι οποίες αφορούν οφειλές από υπέρογκα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί κατ’ απόκλιση της νομολογίας και οι πολυετείς δεσμεύσεις ακινήτων, λόγω απαλλοτριώσεων, χωρίς την καταβολή αποζημιώσεων.

Μάλιστα, στον Δήμο Αθηναίων υπάρχει ακίνητο δημευμένο από το 1948.

Τρίτο, σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η επιβολή τελών σε καταστήματα με ασαφή κριτήρια.

Αυτά επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων, Βασίλης Σωτηρόπουλος, κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του θεσμού για το 2013, παρουσία δημοτικών συμβούλων, εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών και των υποψήφιων δημάρχων, Άρη Σπηλιωτόπουλου και Βασίλη Καπερνάρου.

Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τη διάρκεια του 2013 ο Συμπαραστάτης δέχθηκε 308 καταγγελίες. Για τις 228 έγινε διαμεσολάβηση προς τις υπηρεσίες του δήμου, 68 παραπέμφθηκαν άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες και 12 οδηγήθηκαν στο αρχείο ως αβάσιμες.

Μεταξύ των βάσιμων υποθέσεων, το 71% έχει ήδη επιλυθεί υπέρ του πολίτη και της επιχείρησης, το 28% βρίσκεται σε εκκρεμότητα και για το 1% υπήρξε αρνητική ανταπόκριση από την πλευρά του δήμου.

Σε τρεις περιπτώσεις ο Συμπαραστάτης υπέβαλε στον δήμαρχο Αθηναίων ειδικές προτάσεις για σημαντικά προβλήματα κακοδιοίκησης, εκ των οποίων υπήρξε ανταπόκριση μόνο σε μία περίπτωση, που αφορούσε την εφαρμογή της διαδικασίας για την εξωδικαστική επίλυση οικονομικών διαφορών πολιτών με τον δήμο. Οι άλλες δύο ειδικές προτάσεις αφορούσαν η μία την επιβολή προστίμων και τελών σε πολίτες και επιχειρήσεις και η άλλη τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με τους δημότες, στην έκθεση σημειώνεται η ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, η πλήρης λειτουργία του μηχανισμού εξωδικαστικής επίλυσης των οικονομικών διαφορών, η ενίσχυση της ασφάλειας και η καταπολέμηση της εγκληματικότητας, η αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και η αμεσότερη και διαφανέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών με τη δημόσια ανάρτηση των αιτημάτων τους (ανώνυμα) και της εξέλιξης της υπόθεσής τους.

Ο κ. Σωτηρόπουλος μίλησε για την ανάγκη να δοθεί στον Συμπαραστάτη η δυνατότητα να θέτει ζητήματα στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και να γίνονται τοπικά δημοψηφίσματα «όταν ετοιμάζονται επιθέσεις του κράτους σε βάρος θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Επίσης, έκανε λόγο για την ανάγκη δημιουργίας μητροπολιτικής αστυνομίας, διαδικτυακού παρατηρητηρίου καθορισμού χρήσεων γης, αλλά και επίλυσης του προβλήματος που δημιουργεί η μεγάλη ευκολία με την οποία εκδίδονται αναστολές εκτέλεσης ποινών σε καταστήματα που προκαλούν ηχορύπανση και άλλα σοβαρά προβλήματα.