Τέσσερις νέες συμφωνίες στη Συμβολαιακή Γεωργία ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, συνεχίζοντας το επιτυχημένο έργο χρηματοδότησης παραγωγικών μονάδων με χαμηλά επιτόκια.
Οι νέες συμφωνίες είναι οι εξής:
Βαμβάκι
Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά βαμβακοπαραγωγούς των νομών Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρία «Βιολάρ Α.Ε.», μέλος του Ομίλου εταιριών «Markou Bros».
H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στον τομέα του βάμβακος, αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από την παραπάνω εταιρία.
Η εταιρία «Βιολάρ Α.Ε.», έχει τις εγκαταστάσεις της στην περιοχή του Αχίλλειου Λάρισας και του Βελεστίνου Βόλου δραστηριοποιείται στον τομέα του εκκοκκισμού βαμβακιού και της εμπορίας βάμβακος, δημητριακών και ζωοτροφών.
Η εταιρία καθιερώθηκε στον εμπορικό χώρο, βάζοντας τα θεμέλια μιας επιτυχημένης πορείας, με την αφοσίωση της προς τους πελάτες και την επιμονή της στον έλεγχο σωστής ποιότητας των προϊόντων.
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζα Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεση του όλη την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στις εταιρίες.
Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχειρήσεων.
Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, οι συμφωνίες Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας φθάνουν συνολικά τις 19, πιστοποιώντας έτσι τη σταθερή βούλησης της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.
Κατεψυγμένα Λαχανικά
Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε παραγωγούς λαχανικών του Νομού Έβρου, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρία «Hellas Frost –Ελληνική Οικοαγροτική Α.Ε».
H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στον τομέα των κατεψυγμένων λαχανικών,αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από την παραπάνω εταιρία.
Η εταιρία «Hellas Frost –Ελληνική Οικοαγροτική Α.Ε», έχει τις εγκαταστάσεις της στους Μεταξάδες του Νομού Έβρου και δραστηριοποιείται στον τομέα ταχείας και βαθιάς κατάψυξης νωπών λαχανικών.
Όλη η παραγωγική διαδικασία, από τη σπορά μέχρι την συγκομιδή και την συσκευασία γίνεται κάτω από αυστηρές συνθήκες με τα πιο σύγχρονα μέσα παραγωγής και την επίβλεψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.
Τα λαχανικά καλλιεργούνται στις εύφορες κοιλάδες του Έβρου, Άρδα και Ερυθροπόταμου, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. παράγει προϊόντα με βάση το σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής και έχει ως βασικούς στόχους:
·Την επίτευξη προδιαγραφών ποιότητας
·Τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή
·Τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος
·Την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων
·Την επίτευξη της μέγιστης ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεση του όλη την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρία.
Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχειρήσεων.
Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, οι συμφωνίες Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας φθάνουν συνολικά τις 18, πιστοποιώντας έτσι τη σταθερή βούλησης της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.
Βαμβάκι
Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά βαμβακοπαραγωγούς των νομών Φθιώτιδας και Βοιωτίας, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρία «Κων. Β. Μάρκου Α.Β.Ε.Ε», μέλος του Ομίλου εταιριών «Markou Bros».
H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στον τομέα του βάμβακος, αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από την παραπάνω εταιρία.
Η εταιρία «Κων. Β. Μάρκου Α.Β.Ε.Ε.», έχει τις εγκαταστάσεις της στις περιοχές της Λειβαδιάς και του Αγίου Ανδρέα Λειβαδιάς και δραστηριοποιείται στον τομέα του εκκοκκισμού βάμβακος, στην παραγωγή βαμβακέλαιου & βαμβακόπιτας και στην εμπορία βάμβακος, δημητριακών και ζωοτροφών.
Η εταιρία έχοντας πείρα στην εκκόκκιση βάμβακος και παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες, απέκτησε σημαντική θέση ανάμεσα σε άλλους προμηθευτές της παγκόσμιας βιομηχανίας βάμβακος.
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζα Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεση του όλη την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρία.
Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχειρήσεων.
Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, οι συμφωνίες Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας φθάνουν συνολικά τις 20, πιστοποιώντας έτσι τη σταθερή βούλησης της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.
Μελισσοκομική
Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Μελισσοκομίας που αφορά σε μελισσοκόμους του νομού Χαλκιδικής, προχώρησε η Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με τον «Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Νικήτης Χαλκιδικής».
Η χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Μελισσοκομίας αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από τον Συνεταιρισμό.
Ο Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης Χαλκιδικής» έχει τις εγκαταστάσεις του στη Νικήτη του νομού Χαλκιδικής και δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής μελιού, βασιλικού πολτού, γύρης και κεριού.
Η σπάνια μελισσοτροφική χλωρίδα συνδυασμένη με το κατάλληλο κλίμα, είναι ο βασικός παράγων, που το μέλι «Σίθων» βρίσκεται μεταξύ των καλύτερων και ποιοτικότερων μελιών της Ελλάδα και της Ευρώπης. Επίσης, η υπερσύγχρονη υποδομή, η βαθειά τεχνογνωσία, η μεγάλη αγάπη και παράδοση στο μέλι, συμβάλλουν στην ποιοτική διαφορά του προϊόντος.
Τα προϊόντα του Συνεταιρισμού, από τη στιγμή που παράγονται μέχρι τη στιγμή που καταναλώνονται, παραμένουν αμετάβλητα σε ποιότητα και γεύση.
Η τυποποίηση και η συσκευασία του προϊόντος ελέγχεται αποκλειστικά από τον Συνεταιρισμό και το προϊόν υπόκειται σε συστηματικού έλεγχο από το οργανωμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου που διαθέτει ο Συνεταιρισμός σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ελληνικού Ινστιτούτο Μελισσοκομίας και τα δύο κορυφαία ευρωπαϊκά εργαστήρια εξέτασης μελιού APPLICA και QSI.
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος Συμβολαιακής Μελισσοκομίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του όλη την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους, τη στιγμή που τη χρειάζεται αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει.
Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του προϊόντος, υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και Συνεταιρισμού.
Με την υλοποίησης της νέας αυτής συνεργασίας, οι συμφωνίες Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας φθάνουν συνολικά τις 17, πιστοποιώντας έτσι τη σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.