Σε έναν μήνα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε το πρώτο επενδυτικό σχέδιο που αφορά επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α).
Η υποβολή του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας ΑΣΠΙΣ – ΔΕΔΕ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην Αργολίδα, κατατέθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2014 στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Μέτρου 123Α και σήμερα εγκρίθηκε από τον υπουργό κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη.
Η επένδυση αφορά τον εκσυγχρονισμό μονάδας χυμοποίησης φρούτων με χρήση νέων τεχνολογιών και ψυκτικών εγκαταστάσεων με σκοπό τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Με αφορμή αυτή την πρώτη έγκριση επενδυτικού σχεδίου από το Μέτρο 123Α ο κ. Τσαυτάρης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το υπουργείο «κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και το δεδηλωμένο ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού, εισαγάγοντας τροποποιήσεις, και για πρώτη φορά με διαδικασίες fast track ενέκρινε επενδυτικό σχέδιο και αναμένεται και η άμεση έγκριση και άλλων».

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, δίδεται προτεραιότητα στην ένταξη δικαιούχων επενδυτικών φορέων οι οποίοι έχουν αναπτύξει αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριότητα ή έχουν διατηρήσει το απασχολούμενο προσωπικό των 50 και πλέον Ετήσιων Μονάδων Εργασίας κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.