Τον διορισμό σε κενές θέσεις υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου 155 ατόμων με ειδικές ανάγκες, πολυτέκνων και άλλων κατηγοριών που δεν έχουν τοποθετηθεί λόγω αναστολής προσλήψεων στους δήμους και τις περιφέρειες δρομολογεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Πρόκειται για προστατευόμενους του νόμου 2643/98 κατηγορίας Υποχρεωτικής (ΥΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) οι οποίοι ήταν διοριστέοι σε δήμους και περιφέρειες αλλά δεν είχαν προσληφθεί λόγω της νομοθεσίας περί αναστολής προσλήψεων ως 31.12.2016 ατόμων κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Οι διορισμοί των επιτυχόντων προστατευομένων ατόμων του ν.2643/98 κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων σε θέσεις ΟΤΑ α’ ́και β’ ́βαθμού δύνανται πλέον να πραγματοποιηθούν σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τα προσόντα των διοριστέων.
Έτσι, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δημήτρης Στεφάνου απέστειλε στις 18.2.20014 έγγραφο προς όλα τα υπουργεία, τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ώστε να «ανοίξουν» κενές θέσεις υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου όπου θα μπορούσαν να τοποθετηθούν αυτοί οι διοριστέοι.
Τους ζητά να γνωστοποιήσουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου τον αριθμό των κενών θέσεων, αντίστοιχων κατά περίπτωση κλάδων ή ειδικοτήτων σε υπηρεσίες ή σε φορείς τους στους νομούς που έχουν δηλώσει οι διοριστέοι.
Επισημαίνεται ότι οι φορείς που έχουν κενές θέσεις τις οποίες θα τις διαθέσουν, σύμφωνα με το έγγραφο για τους προστατευόμενους του ν. 2643/98, κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, δεν θα πρέπει να τις προκηρύξουν προς πλήρωση με άλλο τρόπο (διορισμός, μετάταξη κτλ.) μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των εν λόγω επιτυχόντων.
Επισυνάπτεται μάλιστα πίνακας στον οποίο αναφέρεται η κατηγορία / κλάδος καθώς και ο νομός προτίμησης των διοριστέων. Σύμφωνα με τον πίνακα που έχει αποσταλεί, περιλαμβάνονται και αιτούμενες θέσεις πανεπιστημιακής (ΠΕ) και τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ).
Αναλυτικά, ζητούνται οι εξής 155 θέσεις με βάση τον νομό προτίμησης των διοριστέων:
Νομός Αττικής
– 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού
– 1 θέση ΠΕ (πτυχίο Σατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης)
– 3 θέσεις ΤΕ Διοικητικού
– 2 θέσεις ΤΕ (πτυχίο Φυτικής Παραγωγής στο ΤΕΙ Τεχνολογίας Γεωπονίας)
– 2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων
– 2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
– 2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
– 2 θέσεις ΔΕ Γεωτεχνικού (Ανθοκομία)
– 26 θέσεις ΔΕ Διοικητικού
– 2 θέσειε ΔΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
– 2 θέσεις ΔΕ Οδηγών
– 3 θέσεις ΔΕ Τεχνικού
– 2 θέσεις ΔΕ Τυφλών Τηλεφωνητών
– 4 θέσεις ΔΕ προσωπικού Η/Υ ή ΔΕ Πληροφορικής
– 30 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (ΥΕ) οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας
Νομός Αιτωλοακαρνανίας
– 3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού

Νομός Αργολίδας
– 3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού
– 1 θέση ΔΕ Γεωτεχνικών (Αγροτικών Συνεταιρισμών και Εκμεταλεύσεων)
– 3 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (ΥΕ) οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας

Νομός Αρκαδίας
– 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού
– 2 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (ΥΕ) οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας

Νομός Άρτας
-2 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (ΥΕ) οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας
Νομός Ηλείας
– 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού

Νομός Ημαθίας
– 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού
– 2 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (ΥΕ) οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας

Νομός Ηρακλείου
– 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού
– 2 θέσεις ΔΕ Τεχνικού
– 2 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (ΥΕ) οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας

Νομός Θεσσαλονίκης
– 1 θέση ΤΕ (πτυχίο Τεχνολογίας Γεωπονίας , Τμήμα Φυτικής Παραγωγής)
– 5 θέσεις ΔΕ Διοικητικού
– 3 θέσεις ΔΕ Οδηγών
– 1 θέση ΔΕ Φυτικής Παραγωγής
– 4 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (ΥΕ) οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας

Νομός Καβάλας
– 2 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (ΥΕ) οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας

Νομός Καστοριάς
– 2 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (ΥΕ) οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας

Νομός Κοζάνης
– 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού
– 1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (ΥΕ) οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας

Νομός Κορινθίας
– 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού

Νομός Λαρίσης
– 1 θέση ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
– 2 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (ΥΕ) οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας

Νομός Μαγνησίας
– 1 θέση ΤΕ (πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων)
– 1 θέση ΔΕ Τεχνικού
– 1 θέση ΔΕ Οδηγών

Νομός Πέλλης
– 1 θέση ΤΕ Διοικητικού
– 1 θέση ΤΕ (πτυχίο Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής)
– 2 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (ΥΕ) οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας

Νομός Ρεθύμνης
– 2 ΔΕ Διοικητικού

Νομός Φθιώτιδος
– 1 θέση ΠΕ Διοικητικού
– 1 θέση ΠΕ Θεολόγων

Νομός Φωκίδος
– 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού

Νομός Χανίων
– 2 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (ΥΕ) οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας

Νομός Χίου
– 1 θέση ΤΕ Διοικητικού (απόφοιτος ΤΕΙ Πειραιά, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα λογιστικής)