Στα 321,47 δις ευρώ διαμορφώθηκε το χρέος στο τέλος του 2013 φτάνοντας στο 175,7% του ΑΕΠ.

Παρότι σύμφωνα με το Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους το δημόσιο χρέος εμφανίζεται χαμηλότερο από τις προβλέψεις, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει την δόση του Δεκεμβρίου, που ήταν 4,9 δις. Ευρώ.

Ετσι, το ελληνικό δημόσιο χρέος στο τέλος του 2013 ήταν χαμηλότερο κατά 4,5 δις. ευρώ από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού (325,9 δις. Ευρώ).

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης διαμορφώθηκε στο 175,7% του ΑΕΠ, έναντι αρχικής πρόβλεψης του προϋπολογισμού στο 178,2% του ΑΕΠ.