Αναξιοποίητη παραμένει η ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων, όπως προκύπτει από έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αναξιοποίητης περιουσίας εντοπίζεται στο ταμείο των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ΕΣΤΙΑ, όπου περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα των φορέων υπό το υπουργείο Εργασίας, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων ανέρχεται σε 1,43 δισεκατομμύρια ευρώ, με το ΙΚΑ να διαθέτει τα περισσότερα: 202 ακίνητα αξίας 670 εκατομμυρίων.

Ακολουθεί το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (που προέκυψε από την ένωση των Ταμείων Υγειονομικών, Μηχανικών, Νομικών, Συμβολαιογράφων και Δικηγόρων) με 73 ακίνητα αξίας 148,8 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλοι φορείς με μεγάλη ακίνητη περιουσία είναι το ΝΑΤ (21 ακίνητα αξίας 132 εκατομμυρίων ευρώ), το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης που προέκυψε από την ένωση των επικουρικών ταμείων (57 ακίνητα αξίας 130 εκατομμυρίων ευρώ) και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (9 ακίνητα αξίας 130 εκατομμυρίων ευρώ).

Συγκρίνοντας τα παραπάνω στοιχεία με αυτά που αφορούν τα κενά προς αξιοποίηση ακίνητα, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αναξιοποίητης περιουσίας εντοπίζεται στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, το ταμείο των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΕΣΤΙΑ, από τα 18 ακίνητα αξίας περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ, τα 7 αξίας 7,1 εκατομμυρίων είναι κενά χωρίς να προσφέρουν κάποια έσοδα στο Ταμείο. Ητοι το 60,2% της αξίας των ακινήτων υπό τη διαχείριση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν αποφέρει στο Ταμείο.

Αμέσως μετά ακολουθεί ο ΟΑΕΕ με ποσοστό 20,8%, το ΙΚΑ με 13,6%, το ΜΤΠΥ με λίγο παραπάνω από 13%. Η συνολική αντικειμενική αξία των κενών ακινήτων ανέρχεται στα 155 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές, ήδη έχει υπάρξει εισήγηση και έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για σύσταση νέου φορέα που θα αναλάβει την αξιοποίηση όλων των ακινήτων των ασφαλιστικών ταμείων.